Geluid werkzaamheden nacht en weekend

Moet u tussen 7 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends of in het weekend bouwactiviteiten of werkzaamheden aan de weg uitvoeren? Dan veroorzaakt u misschien geluidsoverlast voor omwonenden of de omgeving. U heeft dan een ontheffing nodig. Op het aanvraagformulier geeft u aan welke geluidsoverlast de omwonenden kunnen verwachten. Overschrijden de werkzaamheden een bepaald geluidsniveau? Dan eist de gemeente aanvullende maatregelen. Uiterlijk 8 weken voor de start van de werkzaamheden vraagt u de ontheffing digitaal aan. 

Geluidsontheffing aanvragen U logt in met DigiD of eHerkenning

Voorwaarden

Meesturen

Kosten

Aanvullende maatregelen