Geluid werkzaamheden nacht en weekend

Moet u tussen 7 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends of in het weekend bouwactiviteiten of werkzaamheden aan de weg uitvoeren? Dan veroorzaakt u misschien geluidsoverlast voor omwonenden of de omgeving. U heeft dan een ontheffing nodig. Op het aanvraagformulier geeft u aan welke geluidsoverlast de omwonenden kunnen verwachten. Overschrijden de werkzaamheden een bepaald geluidsniveau? Dan eist de gemeente aanvullende maatregelen. U vraagt de ontheffing schriftelijk aan. U kunt het ingevulde aanvraagformulier ook scannen en e-mailen naar antwoord@haarlem.nl.

Geluidsontheffing aanvragen Uiterlijk 8 weken voor de start van de werkzaamheden stuurt u het volledig ingevulde formulier met bijlagen op.

Voorwaarden

Kosten

Aanvullende maatregelen