Gehandicaptenparkeerkaart

Heeft u beperkingen bij het lopen en heeft u een auto of brommobiel of bent u passagier daarvan? Bent u afhankelijk van parkeerplaatsen die dicht bij uw reisdoel liggen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een Europese gehandicaptenparkeerkaart. U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart schriftelijk aan. Is de gehandicaptenparkeerkaart aan u toegekend? Dan kunt u de kaart ophalen in de publiekshal. Met een Europese gehandicaptenparkeerkaart kunt u in Haarlem gratis parkeren op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, in de betaalde parkeervakken op straat en op vergunninghoudersplaatsen. U mag niet staan op een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken of op laad- en losplaatsen. In de parkeergarages moet u wel betalen.

Aanvragen gehandicaptenparkeerkaart Stuur mee: een kopie van uw geldig legitimatiebewijs en rijbewijs (als u bestuurder bent)

Afspraak maken voor ophalen

Soorten kaarten

 • Bestuurderskaart
  Bent u gehandicapt en bestuurt u de auto zelf? Dan kunt u een bestuurderskaart aanvragen. Op deze kaart staat de letter B. Met de bestuurderskaart kunt u in Haarlem gratis parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats en in de parkeervakken overal in de stad. De parkeerkaart is niet geldig in de parkeergarages. De parkeerkaart is niet kentekengebonden. De bestuurder kan de kaart dus voor elk voertuig gebruiken. De kaart is wel persoonsgebonden
 • Passagierskaart
  Als u door uw handicap afhankelijk bent van vervoer van anderen, dan kunt u een passagierskaart aanvragen. Op deze kaart staat de letter P. Met de passagierskaart kunt u in Haarlem gratis parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats en in de parkeervakken overal in de stad. De kaart is persoonsgebonden
 • Gecombineerde kaart
  Deze kaart is geschikt als u zowel bestuurder als passagier bent. Op deze kaart staan de letters PB. De gecombineerde kaart is persoonsgebonden
 • Parkeerkaart voor zorginstellingen
  De kaart voor instellingen is bestemd voor het vervoer van bewoners. Instellingen kunnen voor collectief vervoer van bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze instellingenkaart is het niet nodig om voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de gehandicaptenparkeerkaart als u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoet.

Bestuurderskaart

 • Als u een bestuurderskaart wilt aanvragen dan heeft u een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard of u zit permanent in een rolstoel.
 • Als u een bestuurderskaart wilt aanvragen dan bent u in het bezit van een geldig rijbewijs.

Passagierskaart

 • Als u een passagierskaart wilt aanvragen dan heeft u een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard en bent u voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van een bestuurder of u zit permanent in een rolstoel.
  Onder een loopbeperking verstaan we een beperking waardoor u niet zelfstandig (of met een loophulpmiddel) een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk kunt lopen.

Voorwaarden die gelden voor beide kaarten 

 • U moet ingeschreven staan in de gemeente Haarlem.
 • U bent bestuurder of passagier van motorvoertuig met meer dan 2 wielen of van een brommobiel
 • U bent bereid om mee te werken aan een medische keuring door een onafhankelijke medisch adviseur. Deze adviseur stelt de mate van uw loopbeperking vast. De gemeente baseert haar besluit om een gehandicaptenparkeerkaart toe te kennen of af te wijzen op de conclusie van deze medische keuring.

Kosten

 • Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart kost € 145. Dit bedrag moet u ook betalen als de aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart wordt afgewezen.
 • Een herhaalde aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart kost € 74,60.
 • Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u in aanmerking komen voor de kwijtschelding van deze kosten. De inkomensgrens is vastgesteld op 100% van de bijstandsnorm. In de beschikking die u ontvangt staat omschreven hoe u een aanvraag voor kwijtschelding kunt doen. Als u deze informatie niet heeft ontvangen kunt u bellen met Wmo-voorzieningen, telefoonnummer 023 511 4368.

Geldigheid gehandicaptenparkeerkaart

De gehandicaptenparkeerkaart is meestal 5 jaar geldig. De keuringsinstantie kan, afhankelijk van uw beperking, een kortere periode adviseren. Na 5 jaar, of na afloop van de door de arts aangegeven periode, moet u de kaart verlengen. Het kan zijn dat u dan opnieuw gekeurd moet worden.

De gehandicaptenparkeerkaart is geldig in heel Nederland en in de meeste Europese landen. Met een Europese gehandicaptenparkeerkaart kunt u in Haarlem gratis parkeren op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen en in de betaalde parkeervakken op straat. U mag niet staan op een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken en ook niet op laad- en losplaatsen. In de parkeergarages moet u wel betalen.

Verlies, diefstal of beschadiging

Bij verlies, diefstal of beschadiging van uw gehandicaptenparkeerkaart kunt u een vervangende kaart (duplicaat) aanvragen. De duplicaat gehandicaptenparkeerkaart is net zo lang geldig als de vermiste, gestolen of beschadigde kaart. De kosten van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart zijn € 57,40.

U vraagt de duplicaat gehandicaptenparkeerkaart met een formulier (pdf) of telefonisch aan bij de afdeling Wmo-voorzieningen via telefoonnummer 023 511 4368. U ontvangt bericht zodra u de duplicaat gehandicaptenparkeerkaart kunt ophalen.

Heeft u uw oude beschadigde gehandicaptenparkeerkaart nog in uw bezit? Neemt u deze dan mee bij het ophalen van de nieuwe duplicaat gehandicaptenparkeerkaart.

 

Gehandicaptenparkeerkaart weer terecht?

Is uw gestolen of vermiste gehandicaptenparkeerkaart weer terecht? Stuurt u deze gehandicaptenparkeerkaart dan naar:

Gemeente Haarlem
Team Wmo-voorzieningen
Antwoordnummer 238
2000 VC Haarlem

Individuele gehandicaptenparkeerplaats

U kunt ook een individuele gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Dan heeft u bij uw woning een gereserveerde parkeerplaats. Hiervoor heeft u een gehandicaptenparkeerkaart nodig.

Gehandicaptenparkeerplaats

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u vragen over opvoeden, het huishouden, een beperking of werk dan kunt u terecht bij verschillende organisaties. Het regelen hiervan kan ingewikkeld zijn en het is daarom fijn als iemand u hierbij begeleidt. U kunt bijvoorbeeld een familielid, vriend(in), buur of een ander vertrouwd persoon vragen om u te helpen.
Als niemand uit uw eigen omgeving u hierbij kan helpen, dan zijn er verschillende onafhankelijke cliëntondersteuners die u kunnen adviseren, met u meedenken en u helpen met het krijgen van passende voorzieningen. Deze hulp is gratis.

In de folder Cliëntondersteuning (pdf) vindt u meer informatie en de contactgegevens van deze organisaties.

Links

Loket Haarlem is samengevoegd met de sociaal wijkteams. Voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, wonen, zorg en ondersteuning kunt u terecht bij het sociaal wijkteam in uw buurt. 

www.sociaalwijkteamhaarlem.nl

Wet maatschappelijke ondersteuning (Rijksoverheid.nl)