Gedempte Oude Gracht en Verwulft verkeerstrillingen

Op diverse plaatsen in de stad ervaren bewoners overlast door verkeerstrillingen. Deze trillingen worden veroorzaakt door de hoogteverschillen in de weg. Door het aanbrengen van wegfundering en het aanpassen van het asfalt en de bestrating, zullen de trillingen verminderen. De werkzaamheden vinden plaats bij de overgang van de Gedempte Oude Gracht naar Verwulft en bij de kruising van Gedempte Oude Gracht met de Kleine Houtstraat.

Actueel

De firma Hussaarts voert vanaf 4 november 2019 de wegwerkzaamheden uit. De werkzaamheden zijn gereed op 7 november.

Verkeershinder

Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen, wordt het werk in fases uitgevoerd. Eerst de ene weghelft, daarna de andere weghelft. De woningen en winkels blijven bereikbaar. Het verkeer en de busdiensten op de Gedempte Oude Gracht en Verwulft blijven doorgaan.

Nachtelijke werkzaamheden

In de nacht van 5 op 6 november wordt het nieuwe asfalt aangebracht. Dit kan hinderlijk zijn door het geluid van de asfaltmachine of vrachtauto.

Schade

Wanneer bewoners nu al schade hebben, kan dat worden gemeld op de pagina over Aangifte schade.

De schadeclaim wordt vervolgens door het team Schade en Verzekeringen van gemeente Haarlem in behandeling genomen.

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer R. Luijsterburg. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via een e-mail naar antwoord@haarlem.nl.