Gedempte Oude Gracht en Verwulft verkeerstrillingen

Op diverse plaatsen in de stad ervaren bewoners overlast door verkeerstrillingen. Gemeente Haarlem bereidt de maatregelen voor die op de korte termijn de overlast moeten verminderen. Daarnaast onderzoekt de gemeente welke definitieve maatregelen er nodig zijn.

Actueel

In maart 2019 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden.

Bij het project “Gedempte Oude Gracht en Verwulft, maatregelen tegen verkeerstrillingen” worden 2 locaties aangepakt:

  • Gedempte Oude Gracht / Verwulft
  • Gedempte Oude Gracht bij de kruising met de Kleine Houtstraat

Bekijk de locaties op de kaart.

Planning

Korte termijn maatregelen:

  • April  Onderzoek naar de bestaande wegconstructie
  • Mei   Offerte door aannemer
  • Juni   Afstemmen met omgeving en belanghebbenden (bereikbaarheid, busmaatschappij, omleidingen verkeer, tijdelijke maatregelen enz.)
  • Sept  Goedkeuring door gemeentebestuur
  • Okt    Uitvoering

Definitieve maatregelen:

  • Najaar 2019  Onderzoek en variantenstudie van mogelijke oplossingen gereed

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer R. Luijsterburg. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via een e-mail naar antwoord@haarlem.nl.

Schade

Wanneer bewoners nu al schade hebben, kan dat worden gemeld op https://www.haarlem.nl/aangifte-schade/.

De schadeclaim wordt vervolgens door het team Schade en Verzekeringen van gemeente Haarlem in behandeling genomen.