Gebruiksmelding openbare ruimte

Organiseert u een activiteit in de openbare ruimte? Dan moet u maatregelen nemen, zodat mensen kunnen vluchten bij brand. Ook moet u misschien een gebruiksmelding doen.

Meldingsformulier Brandveilig gebruik en basishulpverlening (formulier van Rijksoverheid, pdf).
Doe de melding minimaal 4 weken voordat u de openbare ruimte in gebruik neemt.

Voorwaarden

Als organisator van een activiteit in de openbare ruimte bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Het kan hierbij gaan om een evenement, een tijdelijke camping, een tijdelijke feesttent, tribune of podium of een markt.

U moet een gebruiksmelding doen als:

 • een verblijfsruimte voor meer dan 150 personen bestemd is
 • in een verblijfsruimte aan meer dan 10 personen, bedrijfsmatig of als verzorging, een nachtverblijf wordt geboden
 • in de verblijfsruimte verzorging wordt geboden aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk of geestelijke gehandicapten personen
 • de brandveiligheid op een andere manier geregeld wordt dan de hoofdstukken 3 t/m 5 van het 'Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen' voorschrijven.

Overige vergunningen

Neemt u een gebouw in gebruik? U hoeft dan geen gebruiksmelding overige plaatsen te doen.

U moet misschien wel een Brandveiligheidsvergunning aanvragen of een Gebruiksmelding gebouw indienen.

Brandveiligheidsvergunning

Gebruiksmelding gebouw

Kosten

Een gebruiksmelding overige plaatsen is kosteloos.

Melding indienen

 • U dient uw melding in minimaal 4 weken voordat u de plaats in gebruik neemt
 • De gemeente controleert of uw melding volledig is. De gemeente kan u vragen om melding aanvraag aan te vullen
 • De gemeente kan aanvullende voorschriften stellen naast de voorschriften van het besluit

Het geprinte formulier stuurt u op naar:
Gemeente Haarlem
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Brandveiligheidseisen

In het 'Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen' staan de voorschriften voor brandveilig gebruik van een plaats. Deze voorschriften zijn bedoeld om brand te voorkomen en de gevolgen te beperken wanneer er toch brand uitbreekt. Voorbeelden zijn:

 • Het maximaal aantal toegestane personen
 • De inrichting van vluchtwegen
 • Maatregelen die u moet nemen om brandveiligheid te garanderen, zoals onderhoud aan voorzieningen
 • De aankleding van de locatie.

Deze voorschriften gelden altijd, ook als u uw activiteit niet hoeft te melden.

Meer informatie

Heeft u de informatie die u zocht niet op deze pagina gevonden? Stel uw vraag dan via het formulier Informatieverzoek. Sla het ingevulde formulier op en verstuur het per e-mail naar vragenformulier@haarlem.nl. Als u het formulier niet opslaat kunnen de ingevulde gegevens na verzending niet goed zichtbaar zijn. Als we het formulier hebben ontvangen, nemen we binnen 5 werkdagen contact met u op.

Informatieverzoek (pdf)