Gebruiksmelding gebouw

Neemt u een gebouw in gebruik? Dan moet u maatregelen nemen om te zorgen dat mensen bij brand kunnen vluchten. Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig en soms moet u een melding doen. Dat hangt af van hoe u het gebouw gebruikt. De melding doet u via het Omgevingsloket. Doe dit in ieder geval 4 weken voordat u het gebouw gaat gebruiken. Op het Omgevingsloket kunt u ook een vergunningscheck doen om te bepalen of u een vergunning nodig heeft. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket uw meldingsformulier samen. U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren.

Omgevingsloket

Voorwaarden

U moet het gebruik van een gebouw via het Omgevingsloket bij de gemeente melden als:

  • in het gebouw (geen woning) meer dan 50 personen aanwezig zullen zijn
  • het gebouw niet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012, maar de veiligheid door extra maatregelen toch even groot is (gelijkwaardigheid). De veiligheidseisen leest u na in de hoofdstukken 6 en 7 van het Bouwbesluit
  • er sprake is van kamerverhuur aan 5 of meer wooneenheden (kamers)

Bouwbesluit 2012

Brandveiligheidseisen

Een gebouw moet altijd voldoen aan eisen voor brandveiligheid. Deze eisen gaan over onderhoud aan voorzieningen voor de brandveiligheid, het aanleggen van vluchtwegen en de afwerking of aankleding van het gebouw. De eisen zijn bedoeld om brand te voorkomen. En om de gevolgen te beperken als er toch brand uitbreekt. Deze voorschriften zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. De standaardvoorschriften voor brandveiligheid zijn altijd van toepassing, ook als u geen vergunnings- of meldingsplicht heeft.

Stappen in de aanvraag

  • 4 weken voordat u het gebouw gaat gebruiken, moet u uw melding doen via het Omgevingsloket
  • U ontvangt per e-mail een bevestiging
  • De gemeente kan extra voorschriften opleggen
  • De gemeente mag uw melding voor of na de ingebruikname toetsen aan de regelgeving.

Indieningsvereisten

Bij een gebruiksmelding moet u het aanvraagformulier ook onder andere een situatietekening en plattegronden van het gebouw indienen. De complete lijst met indieningsvereisten vindtu in het Bouwbesluit.

Bouwbesluit indieningsvereisten gebruiksmelding

Snellere vergunningverlening

Als u de aanvraag online doet, kan de gemeente sneller een besluit nemen. Voorwaarde daarvoor is wel dat u het aanvraagformulier volledig invult en indient met alle benodigde documenten.