Gebruiksmelding gebouw

Neemt u een gebouw in gebruik? Dan moet u maatregelen nemen om te zorgen dat mensen bij brand kunnen vluchten. Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig en soms moet u een melding doen. Dat hangt af van hoe u het gebouw gebruikt. De melding doet u via het Omgevingsloket. Doe dit in ieder geval 4 weken voordat u het gebouw gaat gebruiken. Op het Omgevingsloket kunt u ook een vergunningscheck doen om te bepalen of u een vergunning nodig heeft. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket uw meldingsformulier samen. U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren.

Omgevingsloket

Voorwaarden

Brandveiligheidseisen

Stappen in de aanvraag

Indieningsvereisten

Snellere vergunningverlening

Brandveiligheidsdocument

Niet gevonden wat u zocht?