Geboorteaangifte

Binnen 3 dagen na de geboorte van uw kind of kinderen doet u hiervan persoonlijk aangifte. De geboorteaangifte doet u in de gemeente waar het kind geboren is. U maakt hiervoor direct online een afspraak of via het telefoonnummer 14 023. U kunt ook tijdens de vrije inloop langskomen in de publiekshal.

De gemeente werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur en op donderdag tussen 11.00 en 20.00 uur. Tussen 9.00 en 11.00 uur kunt u zonder afspraak terecht in de publiekshal. Houdt rekening met wachttijden als u tussen 9.00 en 11.00 uur naar de publiekshal komt.

Sinds 4 februari 2019 kunt u uw levenloos geboren kind laten opnemen in de basisregistratie. Wanneer het kindje is geboren en hoe lang de zwangerschap heeft geduurd is niet van belang. Om de registratie te regelen vult u het aanvraagformulier in. Onderaan deze pagina leest u meer.

Afspraak maken Als u een afspraak maakt, hoeft u niet te wachten

Wie kan aangifte doen

U mag aangifte doen als:

 • u de vader of moeder van het kind bent
 • u bij de geboorte aanwezig was
 • het kind in uw woning is geboren
 • u het hoofd of een gemachtigde van het ziekenhuis of de inrichting bent waar het kind is geboren.

Meenemen

 • uw geldig legitimatiebewijs en het geldig legitimatiebewijs van de moeder (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning)
 • uw trouwboekje of geregistreerd partnerschapsboekje (als dit van toepassing is)
 • de geboortedatum en geboortetijd van het kind
 • bewijs van erkenning als het kind van tevoren is erkend
 • akte van naamskeuze (als dit van toepassing is)
 • een verklaring van de stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Dit kan van toepassing zijn als het kind geboren is binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van twee vrouwen.

Is het kind in het buitenland erkend? Neem dan eerst contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 023.

Stichting Donorgegevens

Aangifte doen binnen 3 dagen

U moet binnen 3 dagen na de geboorte persoonlijk aangifte doen. U mag natuurlijk ook aangifte doen op de geboortedag van uw kind. Is uw kind in het weekend of op een feestdag geboren? Kijk dan in het schema op welke dagen u geboorteaangifte kunt doen.

Uw kind is geboren op U doet de aangifte uiterlijk op
zondag woensdag
maandag donderdag
dinsdag vrijdag
woensdag maandag
donderdag maandag
vrijdag dinsdag
zaterdag dinsdag

Keuze voornaam

U geeft de voornaam van uw kind door bij de geboorteaangifte. De keuze van voornaam is in principe vrij. De voornaam kan worden geweigerd.

Heeft uw kind niet de Nederlandse nationaliteit? Dan bepaalt het recht van het land waarvan het kind de nationaliteit heeft, of de voornaam mogelijk is. Neem contact op met het consulaat van het betreffende land.

Als de geboorteakte is opgemaakt, kunnen de namen niet meer door de ambtenaar worden veranderd. Over een wijziging van de voornaam beslist de rechter.

Voornaamswijziging (Dienst Justis)

Keuze achternaam

De achternaam van uw kind geeft u door bij de geboorteaangifte of erkenning. U kunt kiezen voor uw eigen achternaam of de achternaam van uw partner. Bent u gehuwd, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. Wilt u het kind de achternaam van de moeder geven? Dit kan al voor de geboorte. De laatste mogelijkheid is bij de geboorteaangifte. U moet beiden persoonlijk aanwezig zijn bij deze naamskeuze.

Bent u ongehuwd, heeft u een geregistreerd partnerschap of bent u gehuwd met iemand van hetzelfde geslacht? Er zijn diverse mogelijkheden voor het kiezen van een achternaam voor uw kind. Aan het wijzigen van een achternaam zijn strenge voorwaarden verbonden.

Mogelijkheden kiezen achternaam (Rijksoverheid.nl)

Voorwaarden wijzigen achternaam (Dienst Justis)

Geboorteakte opmaken

Bij de geboorteaangifte van uw kind maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. Dit is het bewijs van de geboorte van uw kind. In de akte staan de namen van uw kind. Controleer voordat u de geboorteakte ondertekent of de namen goed geschreven zijn.

Burgerservicenummer (BSN)

Uw kind krijgt bij de geboorteaangifte ook direct een burgerservicenummer (BSN). Dit wordt meteen geregeld als u woont in de plaats waar uw kind is geboren. Is uw kind geboren in een andere gemeente? De gemeente waar uw kind is geboren geeft de geboorte dan door aan uw woongemeente.

Levenloos geboren kind

Akte

Om uw kind te registreren is een akte nodig.

U heeft geen akte

Als er geen akte is, moet deze worden gemaakt. Dit kan alleen in de gemeente waar uw kind is geboren. Is uw kind in het buitenland geboren en stond u toen in Nederland ingeschreven? Bel dan met de gemeente waar u stond ingeschreven toen uw kind werd geboren

U weet niet of er een akte is

De gemeente waar uw kind geboren is kan dit voor u uitzoeken. Heeft u geen akte of weet u niet of er een akte is? Dan helpen de volgende documenten bij het maken van de akte:

 • Een verklaring van een arts, ziekenhuis of verloskundige
 • Een overlijdensadvertentie of informatie over de begrafenis of crematie

Heeft u deze documenten niet? Geef dit aan op het formulier of bel met de gemeente. Dan helpen wij u verder.

De registratie van uw kind

Uw kind wordt in de basisregistratie personen geregistreerd en toegevoegd aan uw persoonsgegevens. Na de registratie krijgt u een brief met bevestiging van de registratie.

De registratie van uw kind is niet te zien voor bijvoorbeeld uw zorgverzekering, de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank.

De registratie duurt een paar dagen en soms een paar weken. Dit hangt af van de beschikbare documenten.

Aanvraag Registratie kind (pdf)

Opnemen op uw persoonslijst

U kunt ervoor kiezen uw kind te laten opnemen op uw persoonslijst. Op uw persoonslijst staan alle gegevens die de gemeente van u heeft geregistreerd. U bent niet verplicht uw kind op uw persoonslijst te laten opnemen. Dat bepaalt u zelf. U en de andere ouder moeten apart van elkaar een eigen aanvraag hiervoor indienen.

Aanvraag Kind toevoegen aan persoonlijst (pdf)

Meesturen

U stuurt een kopie van uw eigen geldige identiteitsbewijs mee met het formulier. Heeft u meer documenten zoals een akte, verklaring of advertentie? Stuur deze dan ook mee. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 023.