Gebiedsvisies stadsdeel Zuid-West

Op deze pagina vindt u gemeentelijke informatie over stadsdeel Zuid-West, zoals de Gebiedsvisie Spoorwegstraat.

Gebiedsvisie Spoorwegstraat en omgeving

Het gebied Spoorwegstraat en omgeving wordt begrensd door de Julianalaan aan de westkant, de Zijlweg aan de zuidkant en het spoor aan de oostkant. Aan de noordkant valt het gebied Lieven de Key gedeeltelijk binnen de plangrens.

De gebiedsvisie richt zich vooral op functiemenging en flexibiliteit. De bedoeling is om het huidige bedrijvengebied te ontwikkelen en er een aantrekkelijk woon-werkgebied van te maken voor nieuwe doelgroepen, naast de al aanwezige studenten en starters. Hiervoor is een 2e autoverkeersontsluiting nodig. Ook het mogelijk maken van nieuwe fietsverbindingen is een belangrijk onderdeel van de gebiedsvisie. De gebiedsvisie wil daarnaast de historische waterverbinding herstellen die door het gebied loopt.