Gebiedsvisies stadsdeel Zuid-West

De gemeenteraad heeft een aantal ontwikkelzones aangewezen, waarin plaats is voor extra woningbouw. In Haarlem Zuid-West liggen 2 ontwikkelzones: ontwikkelzone Zuid-West en ontwikkelzone Zijlweg. Om plannen voor en keuzes in het gebied te maken, helpt een samenhangende visie voor het gebied.

Ontwikkelzone Zijlweg

Ontwikkelzone Zuid-West