Gebiedsvisie stadsdeel Schalkwijk

Op deze pagina vindt u gemeentelijke informatie over stadsdeel Schalkwijk, zoals de Gebiedsvisie Boerhaavewijk.

Gebiedsvisie Boerhaavewijk

In 2027 moet de Boerhaavewijk een ideale wijk zijn, voor gezinnen, ouderen en voor werkenden. Een wijk met voldoende speelvoorzieningen groen en onderwijs en een rustig en veilig woonklimaat. Naast een globaal toekomstbeeld beschrijft de gebiedsvisie meer concrete veranderingen: aan de Floris van Adrichemlaan komt een nieuw buurtpark met een singel. En de Boerhaavewijk krijgt een nieuw buurtplein bij de winkels en een vernieuwd wijkcentrum. Zo wordt het makkelijker elkaar te ontmoeten in de Boerhaavewijk. De gebiedsvisie is een gezamenlijk product van de gemeente, woningcorporaties Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere, en zorginstelling Sint Jacob.

Gebiedsvisie Boerhaavewijk (pdf, 6,4 MB)

Projectboek 'Kijk Boerhaavewijk!' (pdf, 4,7 MB)