Gebiedsontwikkeling plangebied ‘Sportweg’

Gemeente Haarlem heeft de ambitie om nieuwe woningen te realiseren. Eén van de plekken waar dit gaat gebeuren is de Orionzone in Haarlem Noord. In 2020 is door de gemeenteraad de ontwikkelvisie Orionweg - Planetenlaan vastgesteld. Een volgende stap is de ontwikkeling van het plangebied rond de Sportweg en de kop van de Planetenlaan. Daarvoor heeft de gemeenteraad eind 2021 een startbesluit genomen.

Eerder heeft de gemeente de intentie uitgesproken om de haalbaarheid van de verhuizing van ouderenzorgcentrum Sint Jacob naar dit plangebied te onderzoeken. Die studie vormde mede de basis voor het startbesluit.

Actueel

Planning

Waarom komen er extra woningen bij?

Inspraak en meedoen

Documenten

Contact