Samenvatting visie samen op weg naar aardgasvrij

Haarlem wil een duurzame, sociale en toekomstbestendige stad zijn. Met de ambitie om in 2040 van het aardgas af te zijn, staat de gemeente voor de opgave om de komende twintig jaar ongeveer 76.000 woningen en 11.000 andere gebouwen van het aardgasnet los te koppelen. Deze transitievisie warmte geeft richting aan de uitvoering van de warmtetransitie in Haarlem voor de komende jaren. 

De keuzes in deze transitievisie zijn gemaakt vanuit de uitgangspunten Duurzaamheid, Betrouwbaarheid, Betaalbaarheid en Samen met de stad.

Het toekomstbeeld aardgasvrij verwarmen

Er zijn verschillende oplossingen om een woning aardgasvrij te verwarmen. De visie laat voor alle buurten in Haarlem zien welke aardgasvrije warmtetechnieken voor de hand liggen. Dit betekent niet dat alle gebouwen in de buurt overschakelen op dezelfde warmtetechniek. Met bewoners en stakeholders wordt met een uitvoeringsplan een definitieve keuze gemaakt voor een aardgasvrije warmtetechniek en het moment waarop verwarmen op aardgas niet meer mogelijk is.

Warmtenetten

Op een aantal plaatsen in Haarlem is al een start gemaakt met de ontwikkeling van collectieve warmtenetten: in Meerwijk, de Waarderpolder en het Ramplaankwartier. Van hieruit wil de gemeente de warmtenetten in de toekomst verder uitbreiden naar Schalkwijk, Haarlem-Oost, Haarlem Zuid-West en Delftwijk.

Voor een warmtenet zijn duurzame warmtebronnen nodig. Haarlem heeft een bronnenstrategie die de relatie tussen de ontwikkeling van de warmtebehoefte en het aanbod van duurzame warmte in beeld brengt.

Met welke plannen gaan we aan de slag?

De gemeente maakte al een start met de warmtetransitie met verschillende plannen en wil voor deze plannen samen met bewoners en andere belanghebbenden uitvoeringsplannen gaan opstellen. Het gaat om de volgende plannen:

  • een warmtenet in Schalkwijk (Meerwijk) met de woningcorporaties
  • een ZonneWarmteNet in het Ramplaankwartier met de bewoners
  • een warmtenet in de Waarderpolder met de ondernemers
  • gerichte ondersteuning voor het aardgasvrij maken van woningen van na 1995
  • ondersteunen van individuele bewoners en ondernemers bij verduurzaming
  • verduurzamen van kantoren (energielabel C in 2023 en A in 2030)

De gemeente Haarlem trekt hierbij op met de woningcorporaties Elan Wonen, Pré wonen en Ymere, netbeheerder Alliander, de ondernemers van bedrijventerrein Waarderpolder en bewonersinitiatieven, zoals SpaarGas en de energiecoöperaties.  

Warmtekaart

Onderdeel van de transitievisie is een warmtekaart van de stad. Daarop is in één oogopslag duidelijk wat er in welke wijk staat te gebeuren en wat de mogelijkheden zijn voor verduurzaming. Hier is ook te zien welke wijken de komende jaren dus ook nog niet aan de beurt zijn. Zo wordt voorlopig nog niet begonnen met het aardgasvrij maken van het historisch centrum.

Interactieve kaart

Bekijk de interactieve kaart (pdf) en zie de verschillen van alternatieven aardgasvrij wonen in 2030 3n 2040

 

Wat is een transitievisie warmte?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle Nederlandse gemeenten uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vaststellen door de gemeenteraad. Hierbij moet voor alle wijken die vóór 2030 van het aardgas gaan het beoogde alternatief voor aardgas bekend zijn. Haarlem kiest voor een projectmatige aanpak en heeft al een start gemaakt met verschillende plannen.

Lees hier de visie. (pdf 8MB)