Planning

 • De concept transitievisie warmte wordt gemaakt met experts en partners in de stad. Met een vragenlijst peilen we de mening van alle Haarlemmers.
  November 2020 - februari 2021
  Verschillende deskundigen helpen ons bij het maken van de conceptvisie.
   
 • Conceptvisie ter besluitvorming
  Maart 2021
  De conceptvisie wordt vrijgegeven voor inspraak door het college.
   
 • Inspraakperiode conceptvisie transitievisie warmte
  3 maart - 14 april
  De officiĆ«le inspraakperiode duurt 6 weken. Belanghebbenden kunnen dan schriftelijk (online of per post) reageren op de conceptvisie.
   
 • Informatiebijeenkomst over transitievisie warmte
  30 maart van 19.30 uur - 20.30 uur.
  Voor Haarlemmers die meer willen weten over wonen zonder aardgas, meer informatie over de informatiebijeenkomst
   
 • Vaststellen visie
  Juni 2021
  De definitieve visie wordt vastgesteld door de gemeenteraad.