Hoe is de visie gemaakt?

Verschillende experts en stakeholders hielpen ons bij het maken van de concept visie. Daarnaast vroeg de gemeente onderzoeksbureau CE Delft te adviseren bij het opstellen van de visie. CE Delft deed onderzoek naar de toekomstige warmtetechnieken voor Haarlem, de betaalbaarheid en het effect van de gekozen aanpak. 

Dit doen we samen 

We raadpleegden onze partners over de uitgangspunten voor de warmtetransitie. Ruim 800 Haarlemmers dachten mee tijdens bewonersbijeenkomsten, expertsessies en via een online vragenlijst. Tijdens de inspraakperiode reageerden 50 Haarlemmers. Deze reacties zijn verwerkt in de definitieve versie. De keuzes in de transitievisie zijn gemaakt vanuit de uitgangspunten Duurzaamheid, Betrouwbaarheid, Betaalbaarheid en Samen met de stad. Deze uitgangspunten komen overeen met de uitgangspunten die de Haarlemmers aan de gemeente meegaven bij het opstellen van de transitievisie warmte.

Bewoners Carla en Teus over de visie: "We snappen de volgorde van de te nemen stappen de eerste 10 jaar. Het geeft duidelijkheid om te weten dat onze Planetenwijk voorlopig niet aan de beurt is. Daarmee kunnen we beter onze eigen plannen maken om ons huis en energieverbruik zo veel als mogelijk is te verduurzamen."