Visie op weg naar aardgasvrij Haarlem

Aardgas draagt bij aan klimaatverandering. Daarom moeten we daar vanaf. En snel; het klimaatprobleem is urgent. Haarlem wil in 2040 aardgasvrij zijn. De Haarlemse transitievisie warmte is de stedelijke visie hoe we dat gaan doen. De visie laat het toekomstbeeld voor aardgasvrij verwarmen zien. Haarlem kent veel verschillende typen bebouwing. Daarom is er niet één oplossing. Voor de ene buurt is een collectief warmtenet de oplossing, voor de andere buurt een individuele oplossing zoals een warmtepomp.

Van conceptvisie naar de definitieve visie

De inspraakperiode voor de visie liep van 3 maart t/m 14 april 2021. Iedereen kon de visie inzien en een zienswijze indienen.
Bekijk de conceptvisie (pdf)

De verwerkte reacties gaan samen met de visie in juni voor besluitvorming naar de gemeenteraad. De verwachting is dat de visie in juni 2021 definitief kan worden vastgesteld.
Bekijk de planning

Visie en uitvoeringsplannen

Haarlem wil in 2040 aardgasvrij zijn. Dat betekent dat er de komende twintig jaar 76.000 woningen en 11.000 andere gebouwen van het aardgas af moeten. De gemeente maakte al een start met verschillende plannen zoals het warmtenet in Meerwijk/Schalkwijk en het ZonneWarmtenet in het Ramplaankwartier. Na het vaststellen van de transitievisie warmte gaat de gemeente met betrokken partijen en inwoners de uitvoeringsplannen maken. 
Samen met de geplande nieuwbouwwoningen, maken we met de plannen in deze visie 25% van Haarlem aardgasvrij in 2030. Zo wordt aardgasvrij wonen in Haarlem steeds meer de standaard. Samen met bijvoorbeeld de uitbreiding van collectieve warmtenetten is het toekomstbeeld dat Haarlem in 2040 aardgasvrij is.  
De ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrij gaan snel. Over twee tot vijf jaar wordt de visie daarom herzien en kijkt de gemeente naar innovatieve oplossingen.

Nu al zelf beginnen

Veel bewoners willen nu al aan de slag. Bewoners hoeven niet te wachten totdat hun buurt aan de beurt is. Iedereen kan nu al een stap zetten door energie te besparen en op te wekken. Door het huis te isoleren of bijvoorbeeld een inductiekookplaat aan te schaffen besparen bewoners energie en bereiden zich voor op aardgasvrij wonen. Als de cv-ketel aan vervanging toe is, is een (hybride) warmtepomp mogelijk een goede vervanging. De gemeente probeert Haarlemmers zo goed mogelijk te faciliteren en verder te helpen met subsidies. Hier kunt u vinden welke hulp de gemeente biedt.

Zo zorgen we samen voor een leefbare stad nu en in de toekomst. Ook voor onze kinderen en kleinkinderen.