Concept visie gasvrij wonen in Haarlem

Haarlem wil in 2040 van het aardgas af. In 2019 maakte de gemeente een plan van aanpak met de belangrijkste criteria hoe we met z’n allen de stad aardgasvrij gaan maken. Die vind je hieronder. In een aantal wijken zijn al samen met de gemeente mooie initiatieven gestart. Wat vooropstaat is dat het betaalbaar, betrouwbaar, transparant is en dat alle Haarlemmers meedoen. We willen de stad zoveel mogelijk bij de uitvoering betrekken.  

Alle Nederlandse gemeenten moeten uiterlijk eind 2021 een tijdspad voor het gasvrij maken van wijken klaar hebben. Zo’n tijdspad heet transitievisie warmte en is een visie over gasvrij wonen. We werken nu aan de concept visie. Verschillende deskundigen helpen ons daarbij. Ook zijn we in gesprek met bewoners. De gemeente heeft per wijk onderzoek gedaan welke alternatieven voor aardgas de beste optie kunnen zijn. In de visie komen de plannen te staan waarmee we Haarlem steeds gasvrijer gaan maken.

De hoofdpunten van het plan van aanpak lees je hieronder

70.000 woningen gaan we
gasvrij maken voor 2040

Hoe gaan we dat doen?

Door drie uitgangspunten te selecteren:

Betaalbaar

Alle Haarlemmers moeten meekunnen in de energietransitie, ook mensen met een smalle beurs. We streven ernaar dat de woonlasten voor onze inwoners betaalbaar blijven. We willen niet dat de energietransitie leidt tot onevenredige kostenverschillen tussen groepen bewoners.

Betrouwbaar

We willen voor alle Haarlemmers een betrouwbaar duurzaam alternatief voor aardgas. Vaak is er geen eenduidige oplossing voor het aardgasvrij maken van je woning. Daarom zorgen we voor goede begeleiding, betrouwbare informatie en zetten we in op bewezen technieken.

Betrekken

Het aardgasvrij maken van de stad doen we samen. Als gemeente, bewoner, ondernemer en organisatie. Verspreid over de stad worden al veel duurzame initiatieven genomen. We vragen daarom niet alleen aan Haarlemmers om bij te dragen aan de uitvoering, maar we betrekken hen ook bij het vormgeven van de plannen.

Waar gaan we beginnen?

Om te bepalen waar we beginnen kijken we naar de volgende punten:

Lage kosten

We starten bij voorkeur in wijken waar we verwachten dat de kosten het laagst zijn.

Werk met werk

We sluiten waar mogelijk aan bij geplande renovaties in de openbare ruimte. We maken ‘werk met werk’ omdat dat minder kost en minder overlast geeft.

Vervanging

We kijken met netbeheerders naar wijken waar het aardgasnet, de waterleiding of de riolering op korte termijn aan vervanging toe is.

Geplande renovaties

We sluiten aan in wijken waar woningcorporaties en Vereniging van Eigenaren (VvE’s grootschalige renovaties gepland hebben).

Ontwikkelzones

En we kijken naar onze ontwikkelzones (daar waar nieuw wordt gebouwd). Woningen die direct aan deze zones grenzen en  die goed geïsoleerd zijn maken dat een wijk extra kansrijk is als startwijk.

Kracht van het collectief

We zoeken naar wijken waar je er niet alleen voor staat doordat er bijvoorbeeld een bewonersinitiatief, een woningcorporatie of een VvE-bestuur actief is. En waar bijvoorbeeld een groot deel van de woningbezitters kan en wil investeren in aardgasvrij.

Waar we al met de plannen zijn gestart

Meerwijk
Ramplaankwartier
Woningen vanaf bouwjaar 1995:

Woningen vanaf bouwjaar 1995 zijn voorzien van goede isolatie. Er zijn relatief weinig bouwkundige aanpassingen in de woningen nodig om ze aardgasvrij te maken.

Hoe kun je meehelpen?

Wat kun je zelf doen om minder gas te verbruiken? Afwachten is niet nodig. Begin bijvoorbeeld nu al met het isoleren van je woning of het plaatsen van zonnepanelen. Maak bij verbouwing of verhuizing je huis direct energiezuinig. Toe aan een nieuwe keuken? Vervang je gasfornuis en ga koken op inductie. Met kleine stappen kan je er nu al voor zorgen dat in de woning minder aardgas wordt verbruikt. Kijk voor meer informatie op ‘Bewoners’.

Hoe nu verder?

In februari 2021 is de conceptvisie gasvrij wonen in Haarlem klaar. Dan start de inspraakperiode. Je kunt de visie dan inzien en al je dat wilt een zienswijze achterlaten. Deze zienswijzen worden meegenomen in de definitieve visie. Deze is naar verwachting in het voorjaar van 2021 gereed.  Voor de visie werkt de gemeente zorgvuldig samen met partners uit de stad, zoals woningcorporaties, nutsbedrijven en koplopers op energiegebied. In de wijken waar al is gestart zijn wij in gesprek met bewoners.