Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over wonen zonder aardgas? Misschien staat jouw vraag en antwoord op onderstaande lijst. Staat jouw vraag er niet bij? Neem contact met ons op en stel je vraag.

Hoe gaat Haarlem aardgasvrij wonen en waarom?

Een stad zonder aardgas is nodig om de opwarming van de aarde te stoppen, zoals regeringen in 2015 in Parijs hebben afgesproken. De Nederlandse regering heeft afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 groen is. Dat betekent dat er vanaf 2050 geen gas meer gebruikt kan worden om huizen en gebouwen te verwarmen. Haarlem wil zelfs al in 2040 van het gas af zijn! Dat lijkt ver weg, maar het is dichterbij dan je denkt. We moeten zoeken naar nieuwe manieren om onze huizen te verwarmen, te koken en te douchen. Een stad zonder aardgas past bij de plannen van Haarlem om in 2030 ‘klimaatneutraal’ te zijn. Dat betekent dat Haarlem dan een stad is waarin het energieverbruik per saldo niet tot uitstoot van CO2 of andere broeikasgassen leidt.

De gemeente heeft een plan gemaakt zodat de stad in 2040 zonder gas kan zijn. Dit plan heet ‘de routekaart’. Op de routekaart staat wat er allemaal moet gebeuren om ervoor te zorgen dat Haarlem in 2040 geen gas meer nodig heeft. Een voorbeeld daarvan is het aanleggen van een netwerk van leidingen onder de grond waardoor warm water stroomt: een warmtenet. Uit onderzoek blijkt dat een warmtenet op sommige plekken in Haarlem nu al goedkoper is dan gebruik van gas.

Wat gaat er tot 2040 allemaal gebeuren? Haarlem krijgt een warmtenet en nieuwe huizen in Haarlem krijgen geen gas meer. Bestaande huizen worden beter geïsoleerd. De Huizenaanpak adviseert Haarlemmers en werkt samen met experts aan energiebesparende maatregelen om comfortabel te wonen  De gemeente zorgt er samen met Kennemer Energie voor dat meer mensen zonnepanelen op hun daken krijgen of meedoen met zonnepanelen op het dak van een ander. Iedere wijk krijgt een eigen duurzaamheidsprogramma. Ook werkt de gemeente samen met initiatiefnemers in Haarlemse wijken op het gebied van groene energie en andere groene plannen.

Haarlem werkt samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Samen kunnen we de stad duurzamer maken! In sommige wijken zijn bewoners zich aan het voorbereiden op een toekomst zonder gas. In het Ramplaankwartier doet Stichting DE Ramplaan een onderzoek, samen met de gemeente en de TU Delft. En in het Garenkokerskwartier heeft de Buurtcoöperatie Duurzaam Garenkokerskwartier een ‘Buurt Onderhouds Plan’ geschreven om bewoners en ondernemers van het gas af te helpen.

Uiteraard. Alle Haarlemmers worden betrokken bij de keuze voor hun wijk en worden geïnformeerd over de mogelijke oplossingen. Haarlem geeft aan op welk moment de wijk overstapt en welke alternatieven haalbaar zijn. Veel oplossingen kunnen alleen per wijk uitgevoerd worden. Je kiest dus samen met de wijk een oplossing voor de hele wijk. Huur je een woning? Vraag je woningbouwcorporatie naar opties voor energiebesparende maatregelen als zonnepanelen of isolatie. En vraag naar de plannen voor jouw woning om van het aardgas af te gaan.

Ja, iedereen doet mee. In 2040 is heel Haarlem van het gas af. Dit betekent dat niet alleen huizen van het gas af gaan, maar ook de gemeente zelf, bedrijven en industrie. Nu ook de landelijke deadline van 2050 bekend is, kunnen bedrijven makkelijker investeren in duurzame oplossingen. In de Waarderpolder kunnen bedrijven bijvoorbeeld warmte uitwisselen. Ook kunnen bedrijven zogeheten restwarme beschikbaar stellen voor het nieuwe warmtenet. Daarnaast kunnen ze hun daken beschikbaar stellen voor zonnepanelen, voor zichzelf of voor andere Haarlemmers.

Aardgas is een fossiele brandstof. Dat betekent dat er CO2 vrijkomt als het verbrand wordt. Sinds ongeveer 1850 stoten wij zoveel CO2 uit, dat de gemiddelde temperatuur op aarde op dit moment snel stijgt. Deze opwarming zorgt voor veranderingen in het klimaat,. Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor mensen, dieren en planten overal ter wereld. Maar liefst 95 procent van de 7,7 miljoen huishoudens in Nederland gebruikt aardgas voor verwarming, warm water en om op te koken. Al die woningen bij elkaar zorgen voor een flinke CO2-uitstoot: wel 11 procent van de totale Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Stoppen met het gebruik van aardgas zorgt dus voor een flinke afname van onze CO2-uitstoot. En hoe minder CO2 in de lucht, hoe beter dat is voor het klimaat.

Haarlem wil inderdaad sneller duurzaam zijn dan de rest van Nederland. Haarlem wil bijvoorbeeld al in 2040 geen gas meer gebruiken. De landelijke deadline ligt in 2050. De gemeenteraad heeft in juni 2015 aan de burgemeester en wethouders gevraagd om zich extra in te spannen voor het klimaat. Dit gebeurde nadat klimaatorganisatie Urgenda een rechtszaak had aangespannen tegen de Nederlandse staat. De burgemeester en wethouders hebben er toen voor gekozen Haarlem sneller duurzaam te maken. Hiervoor hebben ze ieder jaar 1,5 miljoen euro extra beschikbaar gemaakt.

In Nederland hebben we nog weinig ervaring met het overstappen van wijken op alternatieve warmtebronnen. Om dit te laten lukken is er goede samenwerking nodig op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Haarlem heeft daarom samen met 30 andere gemeenten afspraken gemaakt om kennis te delen en bewoners te betrekken bij deze veranderingen.

In huis

Het belangrijkste is dat je ervoor zorgt dat je nu al minder gas nodig hebt voor verwarming door te isoleren. Als huiseigenaar kan je maatregelen nemen door je dak, vloer en muren te isoleren, HR+++ glas in je ramen te zetten en zonnepanelen te installeren. Als huurder kan je kleinere maatregelen nemen zoals het plaatsen van tochtstrips of het aanbrengen van radiatorfolie. Vraag bij de verhuurder of woningbouwcorporatie ook na wat de plannen en mogelijkheden zijn voor grotere maatregelen. Als je de mogelijkheid hebt om te kiezen hoe je kookt, kies dan voor inductie.

Hoe jouw huis eruit gaat zien hangt af van de manier waarop jij je huis gaat verwarmen. De meeste huizen worden aangesloten op een warmtenet of stappen over op een warmtepomp. In allebei de gevallen zijn er veranderingen in je huis nodig. Zo moet je bijvoorbeeld overstappen op een elektrische manier van koken. De meest veilige en energiezuinige optie is koken op inductie. Alleen als je overstapt biogas zal er in principe niks veranderen. Zowel je verwarmingssysteem als je kookfornuis blijven dan hetzelfde. Er zijn ook andere oplossingen die voor aanpassingen in huis kunnen zorgen. Denk hierbij aan een zonneboiler voor warm water en infraroodpanelen of pelletkachels voor extra warmte in bepaalde ruimtes.

Warmtepomp

Als je overstapt op elektrische oplossingen krijg je bijna altijd een warmtepomp. Voor je een warmtepomp kan installeren, moeten er heel wat maatregelen genomen worden. Allereerst moet je ruimte vrijmaken in een gangkast of andere kamer, in de tuin, op het balkon of op het dak. Een warmtepomp is namelijk groter dan een cv-ketel en bestaat vaak uit een binnen- en buitengedeelte. Omdat warmtepompen gebruik maken van een lage temperatuur is het heel belangrijk om je huis goed te isoleren en alle naden en kieren te dichten. Doe je dit niet, dan gaat er te veel warmte verloren en krijg je het niet goed warm. Daarnaast heb je ook een speciaal systeem nodig om de warmte zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Door de lage temperatuur kunnen bestaande radiatoren de warmte vaak niet voldoende door huis verspreiden. Ze worden daarom meestal vervangen door wand- en/of vloerverwarming of speciale radiatoren.

Warmtenet

Bij een warmtenet komt de warmte via leidingen je huis binnen. Je hebt geen cv-ketel nodig en houdt dus meer ruimte over in huis. Een warmtenet kan een hoge of lage temperatuur hebben. Bij een warmtenet op hoge temperatuur kan het zijn dat de bestaande radiatoren gewoon gebruikt blijven worden. Bij een warmtenet op lage temperatuur heb je, net als bij een warmtepomp, vaak vloer en/of wandverwarming in plaats van radiatoren aan de muren. Ook is het erg belangrijk de woning goed te isoleren en naden en kieren te dichten. Er gaat dan zo min mogelijk warmte verloren wat zorgt voor een constante en comfortabele temperatuur in huis.

Een verhuizing is een goed moment om te investeren in energiebesparende maatregelen, zeker als je ook gaat verbouwen. Kijk allereerst naar de wijk waar je gaat wonen. Vaak geldt: hoe ouder de wijk of woning, hoe moeilijker het is om van het gas af te gaan. Doe ook navraag bij de gemeente of er al plannen zijn om jouw wijk van het gas af te halen. Steeds meer nieuwbouwwijken worden overigens al gasvrij gebouwd.

Zorg bij een verbouwing allereerst voor goede isolatie. Dat verdien je altijd terug. En kies bij de aanschaf van een nieuwe keuken voor inductie. Verschillende hypotheekverstrekkers bieden de mogelijkheid om verduurzaming mee te financieren in de hypotheek.

Als je een huis huurt, is het moeilijker om zelf maatregelen te nemen. Je kan bijvoorbeeld niet zomaar isoleren of zonnepanelen kopen. Je kan dit wel bespreken met je verhuurder of de woningbouwcorporatie. Veel van deze corporaties maken nu al grote stappen op het gebied van duurzame energie. Wat je wel makkelijk zelf kunt doen, is kiezen voor groene stroom. We moeten namelijk niet alleen stoppen met gas, maar ook duurzame stroom gaan gebruiken. Daarnaast kunnen tochtstrips, radiatorfolie of dubbelglasfolie ook helpen om nu al gas te besparen.

Ja, de meeste mensen krijgen dezelfde oplossing als hun buren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een wijk of straat collectief wordt aangesloten op een warmtenet. Als jij of je buren kiezen voor een all-electric woning kan dat ook individueel. Voor je in een all-electric woning investeert, is het goed om te kijken of er niet al plannen zijn in jouw buurt.

Als inwoner van een buurt ken je jouw omgeving het beste. Zo kan je nadenken over wat voor jou en jouw buren het beste alternatief is. Buurtgerichte oplossingen zijn effectief omdat veel oplossingen, zoals warmtenetten, niet voor individuele huizen geschikt zijn. Bovendien kunnen de kosten voor elektrische oplossingen vaak beperkt worden door samen met je buren te kijken naar het aanschaffen van zonnepanelen of een warmtepomp. Collectieve initiatieven zijn ook een goede manier om bewoners te laten samenwerken met de gemeente. Een goed voorbeeld hiervan is DE Ramplaan in Haarlem:

DE Ramplaan

In het Ramplaankwartier onderzoekt bewonersinitiatief Stichting De Ramplaan, samen met TU Delft en de gemeente Haarlem op welke manier deze wijk van het aardgas af kan stappen. Het onderzoek gaat over de verschillende oplossingen voor warmte en de maatregelen die dan nodig zijn voor ieder huishouden, de straat en de hele wijk. Kijk voor meer informatie op www.spaargas.nu.

Op veel plekken in Nederland is het niet mogelijk om over te stappen op biogas. Wel kan je vaak overstappen op ‘groen gas’. Als je voor groen gas kiest, betekent dat niet dat het gas dat je zelf gebruikt ook daadwerkelijk groen is. Met een ingewikkeld systeem met certificaten zorg jij er, door voor groen gas te kiezen, voor dat er ergens anders ter wereld minder CO2 wordt uitgestoten. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het opzetten van klimaatvriendelijke projecten. In dit artikel kun je hier meer over lezen. Wil je weten of jouw energieleverancier ook groen gas aanbiedt? Check het dan hier.

Koken

Als je niet meer bent aangesloten op het gasnet, kan je ook niet meer koken op gas. Je zal over moeten stappen op een elektrische manier van koken. De meest veilige en energiezuinige optie is koken op inductie. Koken op inductie heeft ook nog veel andere voordelen, hierover kan je alles lezen op de inductie-pagina van hieropgewekt.nl. Het gasfornuis kan alleen blijven staan als je de mogelijkheid hebt om over te stappen op biogas.

Je kan altijd overstappen op inductie. Hoe gemakkelijk je een inductiekookplaat aan kan sluiten hangt af van de hoeveelheid elektriciteit die deze gebruikt. Dit verschilt per model. In de gebruiksaanwijzing van de kookplaat kan je alle informatie hierover vinden.

Omdat je met inductie meer elektriciteit gaat gebruiken heb je ook een moderne meterkast nodig. De kans is ook groot dat je een extra groep moet aanleggen. Dit is niet gemakkelijk, het is daarom verstandig om dit door een specialist te laten doen.

Nee, koken op inductie is niet gevaarlijk. Inductieplaten werken op basis van een inductiestroom die zorgt voor elektromagnetische velden. Elektromagnetische velden worden vaak verward met straling. Er wordt daarom weleens gedacht dat er bij koken op inductie straling vrijkomt die effect kan hebben op je gezondheid. Dit is niet het geval. Veel huishoudelijke apparaten zoals wasmachines, haardrogers, mobiele telefoons en elektrische tandenborstels maken gebruik van inductiestroom en creëren deze velden. Volgens de vereiste Europese laagspanningsrichtlijn mogen apparaten alleen op de markt worden gebracht als ze veilig zijn en geen gevaar vormen voor je gezondheid.

Koken op inductie is bovendien veel veiliger dan koken op gas. Je kookt niet op open vuur, de temperatuur van het fornuis is makkelijker te controleren en de pannen worden niet heet aan de buitenkant. De kans dat iemand zich verbrandt is bij koken op inductie dan ook veel kleiner dan bij koken op gas. Daarnaast kan je een inductiekookplaat, in tegenstelling tot gas, niet per ongeluk aan laten staan.

Kosten

Wonen zonder aardgas is op dit moment nog duurder dan wonen met aardgas. Dit komt vooral door de hoge kosten van de aanpassingen in huis. Denk hierbij vooral aan vergaande isolatie, een warmtepomp en HR+++ glas. Dit is het belangrijkst voor oplossingen met lagetemperatuurverwarming, zoals een warmtepomp of een warmtenet op lage temperatuur. Bij een warmtenet op hoge temperatuur zijn minder aanpassingen nodig.

Nieuwe apparatuur en isolatiemaatregelen kunnen al snel tienduizenden euro’s kosten, afhankelijk van het soort woning. De kosten van het energieverbruik zijn daarentegen lager. Door de energiebesparing die het oplevert, is het dan ook mogelijk om deze investering over een langere termijn terug te verdienen. Ook kun je een duurzaamheidslening aanvragen.

Als je wordt aangesloten op een warmtenet, of als jouw huis all-electric wordt, dan ben je volledig onafhankelijk van aardgas. Je hebt dan dus ook geen gasrekening meer. Met een warmtenet krijg je wel een rekening voor de warmte. Deze rekening wordt berekend door de hoeveelheid warm water dat je huis binnenkomt te meten. Hoe hoog deze rekening is, is afhankelijk van de aanbieder van het warmtenet. Momenteel is dit vaak nog één aanbieder, maar in de toekomst worden meerdere warmteleveranciers aangesloten op het net. In zo’n open net kan je zelf kiezen waar jij je warmte vandaan haalt en hoeveel dat kost.

Een all-electric woning is vaak energieneutraal omdat de elektriciteit wordt opgewekt met zonnepanelen. Woningen die overstappen op elektrische oplossingen zoals een warmtepomp en inductie, maar die zelf niet genoeg of geen elektriciteit opwekken hebben vaak wel een hogere elektriciteitsrekening. Kies je voor een hybride warmtepomp als tussenoplossing, dan heb je nog wel een (lage) gasrekening van de momenten dat de gasgestookte cv-ketel moet bijstoken. Verder krijgen alleen woningen die verwarmd worden met biogas nog een gasrekening.

Het is niet de bedoeling dat Haarlemmers worden opgezadeld met hoge kosten. Toen Nederland de overstap maakte naar aardgas was dit ook niet het geval. Net als toen, moeten we nu ook kijken naar slimme financieringsconstructies.

Voor huiseigenaren geldt momenteel dat zij aanpassingen aan hun woning in principe zelf moeten betalen. Haarlem probeert dit zo makkelijk mogelijk te maken. Je kunt een duurzaamheidslening aanvragen bij de gemeente. Dit geld kan verspreid over een aantal jaar terugbetaald worden. Uiteindelijk ga je veel energie besparen en daarmee verdien je je investering altijd terug.

Hou voor subsidies de Energiesubsidiewijzer van de overheid in de gaten: www.energiesubsidiewijzer.nl.

De prijs verschilt per netbeheerder, maar ligt meestal rond 600 euro. De reden dat het zoveel kost, is dat ze de gasleiding tot aan de straat uitgraven en graafwerk is duur. De reden dat je het zelf moet betalen, is dat het onderhoud van het gasnet wordt betaald door alle mensen die aangesloten zijn. Volgens de netbeheerders is het niet eerlijk om de aangesloten mensen ook te laten betalen voor afsluitingen. Voordat besloten was dat we voor 2040 gaan stoppen met aardgas, was dat een redelijke overweging. Maar nu is de situatie plotseling veranderd en is het niet logisch dat vooruitstrevende bewoners die van het gas af willen dit bedrag moeten betalen. Het is nog onbekend hoe deze kosten aangepast gaan worden.

Wanneer gaat mijn wijk van het aardgas af?

Haarlem heeft onderzoek gedaan wanneer voor jouw wijk het beste moment is om van het gas af te gaan. Op dit moment onderzoekt Haarlem ook welke andere soort verwarming het meest geschikt is voor jouw wijk. Dit is nodig omdat elke wijk anders is en de beste oplossing dus ook overal anders kan zijn. Vóór 2040 gaat iedereen in Haarlem anders verwarmen en koken. Dit proces gaat jaren duren. Vanaf het moment dat we in jouw wijk gaan beginnen, duurt het vaak nog minstens 5 jaar of langer voordat de hele wijk anders verwarmt. Daarom beginnen we al vroeg met de communicatie. Tussen 2020 en 2035 komen alle wijken aan de beurt.

De gemeente kan verschillende redenen hebben om een buurt als eerste te kiezen. Vaak heeft dit te maken met de haalbaarheid en financiële voordelen van de gekozen oplossing. Eén of meerdere van de volgende redenen kunnen een rol spelen:

 • Het gasnet en/of het riool moet vervangen worden. Omdat het duur is om in een wijk te graven, is dit om praktische en financiële redenen een goed moment om van het gas te gaan.
 • De huurhuizen in de wijk zijn toe aan een grote onderhoudsbeurt. De woningcorporaties onderhouden de huurhuizen. Het kan zijn dat het nemen van maatregelen voor koopwoningen dan ook betaalbaarder wordt omdat je samen kunt inkopen.
 • Bewoners van de wijk zijn zelf al actief bezig met zoeken naar alternatieven voor gas. Dit is bijvoorbeeld zo in DE Ramplaan.
 • In sommige wijken, bijvoorbeeld in Schalkwijk, is waarschijnlijk al een alternatieve warmtebron aanwezig. De gemeente onderzoekt of en waar de bron kan worden geslagen. Een eerste stap is het regelen van een proefboring samen met het Rijk.
 • Sommige wijken zijn al zo goed geïsoleerd dat er niet veel aanpassingen nodig zijn om van het gas af te gaan. Warmtepompen kunnen zonder al te veel aanpassingen de cv-ketel vervangen.

Als eerste overstappen heeft ook voordelen voor bewoners van een wijk:

 • Je krijgt een meer comfortabel huis dat beter warm te houden is
 • Je huis kan meer waard worden
 • Veel huizen worden gerenoveerd en kunnen weer een aantal jaar vooruit
 • Iedereen komt aan de beurt. Als je als eerst gaat, ben je er ook snel van af.

Samen bereik je meer dan alleen. Haarlemmers zijn al met veel initiatieven begonnen. Op de postcodechecker kun je kijken of er al plannen zijn in jouw buurt. Ook zijn alle initiatieven te vinden op www.degroenemug.nl. Neem vooral contact op met een initiatief bij jou in de buurt. Vaak hebben deze Haarlemmers ervaring met verschillende duurzame maatregelen die je kunt nemen. Samen kan je nadenken over de aanpassingen die jouw huis nodig heeft.

Als mensen geen gas meer gebruiken, zijn gasleidingen niet meer nodig. In de wet staat dat de leidingen dan niet meer in de grond mogen zitten. Na ongeveer 45 jaar moeten gasleidingen vervangen worden. Elk jaar zijn er dus grote stukken van het gasnet die vervangen moeten worden. Het is dus mogelijk dat de leidingen dan niet vervangen worden, maar verwijderd worden. Welke keuze er gemaakt wordt, hangt af van de plannen voor gas in de wijk. Omdat vervangen erg duur is, kan dit een goed moment zijn om over te stappen op andere manieren om huizen te verwarmen.

Sommige gasleidingen kunnen ook gebruikt worden voor synthetisch gas of waterstof. Naar synthetisch gas en waterstof wordt nu veel onderzoek gedaan. Het kost veel (groene) energie om te maken en ook in huis werkt het net even anders dan aardgas. Daarom weten we nu nog niet of synthetisch gas en waterstof kunnen gebruiken als alternatief voor aardgas.

Wonen zonder aardgas

De meeste gezinnen gebruiken 95% van hun gas voor de verwarming en 5% om mee te koken.

Alle Haarlemmers worden betrokken bij de keuze voor hun wijk en worden geïnformeerd over de mogelijke oplossingen. Haarlem geeft aan op welk moment de wijk overstapt en welke alternatieven haalbaar zijn. Veel oplossingen, zoals een warmtenet, kunnen alleen per wijk uitgevoerd worden. De gemeente organiseert dit proces samen met verhuurders van huurhuizen, energieleveranciers, initiatieven uit de wijk, bewoners en andere partijen. Als je een koophuis hebt, kan je er ook voor kiezen om je huis all-electric te maken. Dit betekent dat je geen gas meer gebruikt, maar alleen nog elektriciteit. Dit kost wel veel geld, dus het is verstandig eerst te kijken of er niet al plannen zijn voor jouw buurt.

Je kunt op veel verschillende manieren advies krijgen over wat bij jouw huis past. Je kunt bijvoorbeeld een onafhankelijke adviseur langs laten komen om te kijken wat er in jouw huis allemaal nog moet/kan gebeuren voor je van het gas af kunt. Ook de gemeente kan je helpen met informatie:

 • Bij de Huizenaanpak vind je advies per soort woning (https://huizenaanpak.nl/)
 • Je kunt langs gaan bij het Duurzaamheidsloket in het Kweekcafé (Kleverlaan 9) op vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00
 • Je kunt kijken op haarlem.nl/gasvrijer voor voorbeelden van wat je allemaal kunt doen
 • Voor meer informatie over wonen zonder gas kun je kijken op www.hierverwarmt.nl

Een duurzaam huis is voorbereid op de toekomst en kan er jaren tegenaan. Met een nieuwe warmtebron is de maandelijkse energierekening lager, ook omdat het huis beter wordt geïsoleerd. Het kan zijn dat een huis met een lagere energierekening meer waard is. Ook kan het fijn zijn voor nieuwe eigenaren om te weten dat het huis niet meer verbouwd hoeft te worden.

Uiteindelijk gaat iedereen in Haarlem en Nederland van het gas af. Dat betekent dat mensen vanaf 2050 (de landelijke deadline) in de kou kunnen komen te zitten. Om dit te voorkomen wil Haarlem al vroeg beginnen en alle Haarlemmers zo goed mogelijk helpen bij dit proces.

Verwarmen

Er zijn verschillende manieren om woningen te verwarmen zonder aardgas:

 • Warmtenetten: dat zijn netwerken van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water, afkomstig van een warmtebron in de buurt, kan worden gebruikt om huizen te verwarmen. In huis heb je dan vloerverwarming en/of wandverwarming, of radiatoren. Lees meer.
 • Elektrische oplossingen: je kunt je huis ook met elektrische apparaten verwarmen. Je gebruikt dan bijna in alle gevallen een warmtepomp. Die verwarmt je huis als een soort “omgekeerde koelkast”. In huis heb je dan meestal vloerverwarming en/of wandverwarming. Lees meer.
 • Biogas: dat is gas dat wordt geproduceerd door de vergisting van mest of andere afvalproducten. In een woning werkt biogas exact hetzelfde als aardgas voor verwarmen en koken, enige verschil is dat de herkomst van het gas duurzaam is. Biogas is maar beperkt beschikbaar in Nederland en er is niet genoeg om alle huizen mee te verwarmen. Biogas zal dan ook vooral worden gebruikt in woningen waar geen andere oplossingen mogelijk zijn, zoals monumentale panden. Lees meer.

Met alle nieuwe manieren van verwarmen wordt het in huis comfortabel warm. Je zal wel in alle gevallen je huis moeten isoleren. Dit is niet alleen belangrijk om energie te besparen, maar ook voor een prettige temperatuur. Bij lagetemperatuurverwarming, zoals met een warmtepomp, wordt verwarmen soms wel als anders ervaren dan met aardgas. Het huis wordt geleidelijk verwarmd en door de goede isolatie blijft de temperatuur heel constant, ook ‘s nachts. Het is dus niet meer mogelijk om de temperatuur binnen korte tijd een paar graden te laten stijgen of dalen.

De verwarming door gas die we nu hebben, verwarmt onze huizen op een hoge temperatuur. Die temperatuur is ongeveer 60 graden. Dat is zo warm, dat je gewone radiatoren kunt gebruiken en je huis niet goed geïsoleerd hoeft te zijn. Bij lagetemperatuurverwarming, bijvoorbeeld door een warmtepomp, wordt je huis verwarmd op ongeveer 40 graden. Omdat je dus minder warmte hebt, is het belangrijk dat je je huis goed isoleert. Anders gaat er namelijk warmte verloren. Ook moet de warmte goed door je huis verspreid worden. Dat kan bijvoorbeeld met wand- en/of vloerverwarming. Dit zorgt voor een constante en comfortabele temperatuur in huis. Sommige mensen ervaren verwarmen met een lage temperatuur als ‘anders’ dan verwarmen met de hoge temperatuur van gas. Het is bijvoorbeeld niet meer mogelijk de temperatuur een graadje aan te passen.

Isolatie is de beste manier om energie te besparen, maar ook om je huis zo comfortabel mogelijk te maken. Met goede isolatie gaat er namelijk heel weinig warmte verloren. Zo heb je minder energie nodig om je huis te verwarmen en blijft de temperatuur in huis constant. In de winter blijft een goed geïsoleerd huis lekker warm, en in de zomer juist koel. Bij lagetemperatuurverwarming, zoals met een warmtepomp, is isolatie de belangrijkste maatregel. Zonder isolatie krijg je het in huis met een verwarming op lage temperatuur niet goed warm. Wil jij je alvast voorbereiden op wonen zonder aardgas? Kijk dan naar de kleine en grote isoleermaatregelen die je nu kunt nemen!

De kans is groot dat je straks geen cv-ketel meer in huis hebt. Met een warmtenet heb je geen cv-ketel nodig. De warmte komt dan uit warm water dat via leidingen je huis binnenkomt. Bij elektrische oplossingen wordt de cv-ketel bijna altijd vervangen door een warmtepomp. Alleen als je overstapt op biogas (als je die mogelijkheid hebt) kan je een cv-ketel blijven gebruiken. Kies dan wel voor een energiezuinige ketel.

Het verschilt per woning en per oplossing of je bestaande radiatoren blijft gebruiken. Als je overstapt op biogas of een warmtenet op hoge temperatuur, kun je je radiatoren blijven gebruiken. Bij andere oplossingen, zoals een warmtepomp, stap je over op lagetemperatuurverwarming. Dit betekent dat het huis verwarmd wordt op een lagere temperatuur dan met aardgas. In dat geval is het vaak prettig om bijvoorbeeld vloerverwarming te hebben. Die geeft warmte af over een groter oppervlakte, waardoor het in huis heel constant en comfortabel warm wordt. Bij lagetemperatuurverwarming is het noodzakelijk dat de woning volledig is geïsoleerd, zodat de warmte niet kan ontsnappen.

Een warmtepomp is een groot apparaat en neemt ongeveer evenveel ruimte in beslag als een koelkast. Een warmtepomp is dus groter dan een cv-ketel en heeft vaak een binnen- en buitengedeelte. Als je kiest voor een warmtepomp is het nodig om ruimte te creëren in bijvoorbeeld de gangkast of op de plek van de huidige cv-ketel. Bij een warmtepomp met buitengedeelte moet ook ruimte vrijgemaakt worden in de tuin, op het balkon of op het dak.

Haarlem wordt steeds gasvrijer

In 2040 wil Haarlem als een van de eerste gemeentes in Nederland aardgasvrij zijn. We moeten stoppen met aardgas voor koken en verwarmen. Omdat iedereen hier mee te maken krijgt, is het belangrijk dat we dit met zijn allen oppakken. De gemeente speelt een belangrijke rol, maar ook bewoners kunnen zich voorbereiden op aardgasvrij wonen. Je kunt investeren in energiebesparing en energieopwekking, waardoor je minder aardgas nodig hebt. Zonder medewerking van Haarlemmers gaat het niet lukken.
Met www.haarlem.nl/gasvrijer/ willen wij bewoners informeren en activeren. Zo kun je op de website alles vinden over de verschillende oplossingen en lees je over ervaringen van bewoners. Ook willen we je behoeden voor aardgas-gerelateerde investeringen waar je later wellicht spijt van krijgt.
Deze campagne is een initiatief van de Groene Mug. Dit is een community waarbij bedrijven, organisaties, bewonersinitiatieven en de gemeente samenwerken.