Garenkokerskade vervanging damwand

De damwand van de Garenkokerskade is in slechte staat en moet vervangen worden. De werkzaamheden hiervoor worden momenteel voorbereid

Actueel

Onderzoeken

Als voorbereiding worden in de zomer van 2020 onderzoeken gedaan aan de damwand en de ondergrond. Deze onderzoeken worden in de berm langs het water uitgevoerd. Sommige zijn visuele onderzoeken, voor andere onderzoeken wordt een boring gemaakt.

Op 13 juli 2020 wordt de bodem onderzocht. De straat blijft bereikbaar.

Vergunning

Na de onderzoeken wordt de vergunning om de werkzaamheden uit te voeren aangevraagd. Naar verwachting worden de werkzaamheden eind 2020 – begin 2021 uitgevoerd. Omwonenden worden hierover vooraf geïnformeerd.

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer A. de Boo. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.