Funderingen

In Nederland hebben veel woningen te maken met funderingsproblemen. Er zijn 2 soorten funderingen: (houten) palen en staal (geen paalfunderingen). Bij beide soorten is er kans­ op funderingsproblemen. Op deze pagina vindt u algemene informatie over funderingsproblemen, informatie over hoe u onderzoek kunt doen en hoe u een fundering kunt laten herstellen.

Er zijn weer inloopspreekuren, zowel in de Asterstraat als in het Badhuis. Uiteraard gelden hier ook alle coronamaatregelen.

Algemene informatie funderingen

Aanpak funderingsproblemen: stappenplannen

Inloopspreekuur

Lening Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Bouwvergunning (omgevingsvergunning)

Bouwtekeningen van uw woning

Bodemonderzoek nodig bij funderingsonderzoek of -herstel?

Handhaving

Links

Contact

Informatie funderingen Rozenprieel

Funderingen Rozenprieel

Onderzoek Wareco

Kaarten binnen het onderzoeksgebied

Archiefonderzoek

Informatie funderingen Leidsebuurt

Inloopspreekuren