Funderingen

In Nederland hebben veel woningen te maken met funderingsproblemen. Er zijn 2 soorten funderingen: (houten) palen en staal (gemetselde fundering meteen op de grond). Bij beide soorten is er kans­ op funderingsproblemen. Op deze pagina vindt u algemene informatie over funderingsproblemen, informatie over hoe u onderzoek kunt doen en hoe u een fundering kunt laten herstellen.

In het bouwbureau aan de Asterstraat 1 zijn weer inloopspreekuren.

Algemene informatie funderingen

Aanpak funderingsproblemen: stappenplannen

Inloopspreekuur

Lening Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Bouwvergunning (omgevingsvergunning)

Bouwtekeningen van uw woning

Bodemonderzoek nodig bij funderingsonderzoek of -herstel?

Handhaving

Links

Contact