Financiering duurzame projecten

Haarlem wil in 2030 klimaatneutraal zijn, en in 2040 aardgasvrij. Ook werken we aan een klimaatbestendige stad en circulaire economie. Heeft u een initiatief voor uw straat, wijk of stad die aan een van deze onderwerpen een bijdrage levert? Of heeft u duurzame (ver)bouwplannen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een van onderstaande subsidies en/of leningen.

Collectieve zonnestroom

Dit budget is bedoeld voor Haarlemse initiatieven die gezamenlijk duurzame elektriciteit willen opwekken in de stad. Collectieve systemen, zoals een collectief zonnestroomdak, komen in aanmerking. Per project is er maximaal € 2.500 beschikbaar voor de onderzoeks- en opstartkosten van het project.

Meer lezen en aanvragen

Bewonersinitiatieven Haarlem Aardgasvrij

De gemeente werkt samen met initiatiefnemers die hun wijk aardgasvrij willen maken. Een voorbeeld hiervan is het project SpaarGas in samenwerking met Stichting DE Ramplaan.

Lees meer

De gemeente stimuleert initiatiefnemers die zich samen met hun buren inzetten voor een aardgasvrije wijk. Bijvoorbeeld door informatie te delen en te adviseren of om samen op te trekken. Neem contact op met duurzaam@haarlem.nl, onder vermelding van initiatief aardgasvrij en de wijk waar het om gaat, om uw initiatief of idee met de gemeente af te stemmen. De provincie Noord-Holland stimuleert activiteiten van inwoners die leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven. Zij verstrekken daarom subsidie voor kosten voor de organisatie van een project en het doen van onderzoeken.

Energiesubsidiewijzer

Gemeente Haarlem biedt geen subsidie aan voor het aanschaffen van duurzame maatregelen in de eigen woning. Er zijn mogelijk wel landelijke subsidies. Kijk hiervoor op de website Energiesubsidiewijzer.nl.

Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing

De lening is bedoeld voor vernieuwende projecten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de stad en aansluiten bij de gemeentelijke doelstellingen. Duurzaamheid is een van de doelstellingen. Een voorbeeldproject is de DAKKAS, het duurzame horecapaviljoen bovenop parkeergarage de Kamp in de binnenstad. De lening is voor maximaal 15 jaar. Het te lenen bedrag is minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000.

Meer lezen en aanvragen 

Duurzaamheidslening

Wilt u uw eigen woning duurzaam verbouwen? Dan kunt u gebruik maken van de duurzaamheidslening. Kijk voor meer informatie op http://www.haarlem.nl/duurzaamheidslening/.