Fietsznfabriek: Oost

Het gebouwencomplex De Fietsznfabriek bestaat uit 3 te onderscheiden delen. Ten eerste een monument aan het Spaarne, Houtmarkt 7. Daarnaast het voormalige drukkerijgebouw aan de Oostvest en een aantal lage loodsjes aan de Dijkstraat. Het complex ligt nabij de invalsweg naar Haarlem Centrum en tussen NS-station Haarlem en Haarlem Spaarnwoude in. Tenslotte zijn er twee onbebouwde terreintjes aan de Oostvest en Dijkstraat. Met name de nieuwbouw aan de Oostvestzijde is bepalend voor de uitstraling van het beschermd stadsgezicht van Haarlem. De Fietsznfabriek wordt tijdelijk gebruikt met een maatschappelijk functie.

Actueel

Als aan het einde van 2019 de panden leeg komen te staan worden deze deels gesloopt. Het monument aan de Houtmarkt blijft staan. Dat geld ook voor de voorgevel van het witte, voormalige drukkerijgebouw.

Als de sloopwerkzaamheden klaar zijn, worden de verkoopvoorwaarden voor het complex vastgesteld. Daarna wordt het complex via een openbare verkoopprocedure verkocht.

Betrokken partijen

Gemeente Haarlem

Programma

De Fietsznfabriek is voorbestemd om herontwikkeld te worden. Het Rijksmonument aan de Houtmarkt  wordt dan gerestaureerd. Van Oostvest tot aan de Houtmarkt dient een langzaam verkeersdoorsteek (steeg) te worden aangelegd. De rest van het terrein mag bebouwd worden.

In totaal  mag maximaal 8.400 m2 worden gerealiseerd. De bedoeling is dat hier voornamelijk woningen komen. Aan de Oostvest mogen ook bedrijfs- of maatschappelijke doeleinden gerealiseerd worden om het gemengde karakter te garanderen. Op de verdieping is alleen wonen toegestaan. Stedenbouwkundig gezien is het wenselijk een binnenterrein te creĆ«ren.

Voor dit project is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen vastgesteld in 2017. Daarnaast heeft de gemeenteraad bepaald dat een deel van de woningen in het sociale huursegment moet worden gerealiseerd.

Documenten

Verkoop- en ontwikkelstrategie (onder agendapunt 10)

Stedenbouwkundig Programma van Eisen (onder agendapunt 18)

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is mevrouw W. Dieben. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen via het algemene nummer 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.

 

 

Terug naar gebiedsontwikkelingoverzicht