Fietsznfabriek: Oost

Het gebouwencomplex De Fietsznfabriek bestaat uit 3 te onderscheiden delen. Ten eerste een monument aan het Spaarne, Houtmarkt 7. Daarnaast een middeldeel, inclusief het onbebouwde deel tussen Dijkstraat 8 en 12. En een nog deels onbebouwd deel aan de Oostvest 54-56. Het complex ligt nabij de invalsweg naar Haarlem Centrum en tussen NS-station Haarlem Centraal en Haarlem Spaarnwoude in. Met name de nieuwbouw aan de Oostvestzijde is bepalend voor de uitstraling van het beschermd stadsgezicht van Haarlem. De Fietsznfabriek wordt tijdelijk gebruikt met een maatschappelijk functie. In het pand aan Oostvest 54 is de Voedselbank gevestigd. Aan de Oostvest 56 huisvest FMT Leegstands tijdelijk studenten. In het pand aan de Houtmarkt 7 zijn vijf ateliers gevestigd. En in Houtmarkt 7/Dijkstraat 10 is het Jan&Piet Museum.

Betrokken partijen

Gemeente Haarlem

Programma

De Fietsznfabriek is voorbestemd om herontwikkeld te worden. Het Rijksmonument aan de Houtmarkt dient te worden gerestaureerd. Uitgangspunt is dat de voormalige drukkerij wordt gerenoveerd en hergebruikt. Voor het deel aan het Spaarne geldt een goothoogte van 8 meter, terwijl voor de rest van de bebouwing aan het Spaarne een goothoogte van 9 meter geldt. 60% van de oppervlak van het middendeel mag tot een goothoogte van 7 meter worden bebouwd. Voor het deel aan de Oostvest geldt een goothoogte van 9 meter. Boven de goot van alle delen moet nog een kap van maximaal 4 meter worden gerealiseerd.  Bovendien dient er van Oostvest tot aan de Houtmarkt een langzaam verkeersdoorsteek (steeg) te worden aangelegd.
In totaal kan 8.400 m2 worden gerealiseerd. Van dit programma dient minimaal tussen de 800 en 1000 m2 aan bedrijfs- of maatschappelijke doeleinden gerealiseerd te worden om het gemengde karakter aan de Oostvestzijde te garanderen.

Het bestemmingsplan staat een gemengde bestemming toe:

  • Op de begane grond: wonen (behalve aan de plint aan de Oostvest), kantoor zonder loket, praktijkruimte, dienstverlening, bedrijfsdoeleinden, recreatieve doeleinden en bijbehorende voorzieningen.
  • Op de verdiepingen: alleen wonen.
  • Stedenbouwkundig gezien is het wenselijk een binnenterrein te creëren.

Volgens het vigerende bestemmingsplan Papentorenvest kan vrijstelling worden verleend voor een goothoogte tot 12 meter aan Oostvest en een goothoogte tot 10 meter in het binnenterrein en aan de Dijkstraat. Dit is 3 meter boven de op de plankaart aangegeven goothoogte. Het bestemmingsplan wordt geactualiseerd in 2018.

De parkeernorm is te berekenen via de parkeernota. Parkeren dient op eigen terrein te worden opgelost, uit het zicht en niet direct aan de straatgevels. De ontwikkeling dient te voldoen aan de ambitie van Haarlem Klimaatneutraal 2030.

Ontwikkelingen in de nabije omgeving

  • De Koepel
  • Drijfriemenfabriek
  • Nieuwe Energie
  • Slachthuisterrein
  • Oostpoort
  • Scheepmakerskwartier fase 2a en b

Documenten

Verkoop- en ontwikkelstrategie (onder agendapunt 10)

Stedenbouwkundig Programma van Eisen (onder agendapunt 18)

Contact

Heeft u interesse in één van de locaties? Meld u dan aan voor de nieuwsalert per e-mail om tijdig geïnformeerd te worden van wanneer een locatie in de verkoop gaat.

Terug naar gebiedsontwikkelingoverzicht