Onderzoeksrapporten

Gemeente Haarlem onderzoekt wat er onder inwoners leeft. Haarlemmers doen onder andere mee via het DigiPanel Haarlem en het Ondernemerspanel. Ook kunnen specifieke groepen in Haarlem bevraagd orden. De uitkomsten van de onderzoeken zijn per onderwerp te raadplegen.