Feiten en cijfers

De gemeente biedt diverse cijfers en informatie aan over de stad Haarlem als geheel en de Haarlemse buurten. In de Monitors vindt u statistische gegevens over thema's als de economie en de woningmarkt in Haarlem. Wilt u meepraten over het beleid en de ontwikkelingen in Haarlem? Daarvoor heeft de gemeente diverse panels opgezet waarvoor u zich kunt aanmelden.

Haarlem in cijfers Actuele cijfers over Haarlem of 1 van de 21 Haarlemse wijken

Over Haarlem in cijfers

Haarlem heeft op 1 januari 2019 161.260 inwoners en is nummer 12 op de lijst van grote gemeenten in Nederland. Het is de hoofdstad van de provincie Noord-Holland en onderdeel van de regio Zuid-Kennemerland. Haarlem heeft al sinds 1245 stadsrechten. Na de middeleeuwen ontwikkelde Haarlem zich als textielstad en op cultureel gebied als schildersstad. Ook nu is Haarlem een stad met veel bedrijvigheid en cultuur.

Bevolking

Van de inwoners in Haarlem is 22% jonger dan 20 jaar, dat is lager dan het landelijke percentage. Er wonen in Haarlem wel relatief veel mensen in de leeftijdscategorie 20 tot 44 jaar. 17% van de bevolking is 65 jaar of ouder. Er wonen iets meer vrouwen dan mannen in Haarlem.
Het aantal huishoudens in Haarlem is 76.800. Daarvan is 44% een eenpersoonshuishouden (alleenstaande). Vergeleken met landelijk (38%) is dat een relatief hoog percentage. 29% van de Haarlemse bevolking heeft een migratieachtergrond, in heel Nederland is dit 23%.

Wonen en werken

Het aantal woningen in Haarlem is 75.900. De gemiddelde woningwaarde in Haarlem is € 337.100. De totale oppervlakte van de stad is 3.209 hectare. Daarvan is gemiddeld zo’n 60% bebouwd.
Van de beroepsbevolking (15- tot 75-jarigen) werkt zo’n 71%, landelijk is dat 68%. Het aantal arbeidsplaatsen is 68.700. Het gemiddelde inkomen per huishouden is € 41.200.

Haarlemse wijken

Haarlem heeft 21 wijken verspreid over de 5 stadsdelen Centrum, Noord, Oost, Schalkwijk en Zuid-West. Ook het dorp Spaarndam-West in Haarlem-Noord valt onder de gemeente Haarlem.

Bronnen cijfers: CBS, LISA, Cocensus

Zoek cijfers over stad en buurt in de Buurtmonitor

In de Buurtmonitor vindt u actuele cijfers over Haarlem of 1 van de 21 Haarlemse wijken. Cijfers over de omvang en samenstelling van de bevolking, de woningvoorraad of werk en inkomen en nog veel meer onderwerpen. In de Buurtmonitor Haarlem zoekt u zelf de cijfers op die u nodig heeft. Veel gegevens zijn er van meerdere jaren en niet alleen voor stad, maar ook voor stadsdeel, wijk en wijkraadsgebied.

Buurtmonitor

Monitors

In de monitors vindt u actuele cijfers over thema's als de economie en de woningmarkt in Haarlem.

Buurtmonitor

Meer cijfers over de Haarlemse buurten vindt u in de Buurtmonitor.

Regionale monitor Zuid-Kennemerland / IJmond: wonen en zorg op de kaart

De regionale monitor Zuid-Kennemerland / IJmond geeft informatie over wonen en welzijn in de regio. De monitor laat onder andere bevolkingskenmerken, gegevens over vastgoed en aanwezigheid van voorzieningen in een buurt zien. Ook kunnen er combinaties van verschillende gegevens gemaakt worden waardoor er ontwikkelingen te zien zijn.

Wonen en zorg op de kaart

Digipanel Haarlem

Meedenken over de stad, het beleid van de gemeente in Haarlem? Via het Digipanel Haarlem kunt u meepraten over het Haarlemse beleid.

Aanmelden Digipanel Haarlem

Rapportages Digipanels

Ondernemerspanel Haarlem

Via het Ondernemerspanel kunt u als ondernemer meedenken over het Haarlemse ondernemersbeleid. Het Ondernemerspanel richt zich op bedrijven en instellingen die in Haarlem zijn gevestigd, exclusief de non-profit sector in het onderwijs, overheid, zorg en welzijn.

Aanmelden Ondernemerspanel

Rapportages Ondernemerspanels

De Staat van Haarlem

'De Staat' laat zien hoe Haarlem ervoor staat op thema’s als economie, wonen, leefbaarheid, veiligheid en bevolking. ‘De Staat’ heeft een digitale aanpak waardoor snel op thema’s en onderwerpen doorgeklikt kan worden.

De Staat van Haarlem 2016 (pdf, 2 MB).