Evenementenbeleid

Een evenement verbindt inwoners, ondernemers, bezoekers en toeristen met elkaar. Maar een evenement heeft vaak grote gevolgen voor de directe omgeving. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast of parkeerdruk. Om een betere balans tussen een evenement en de directe omgeving te bereiken, zijn er locatieprofielen gemaakt. De profielen zijn opgesteld met verschillende belanghebbenden zoals wijkraden en ondernemers. Met een locatieprofiel is het mogelijk om te beoordelen of een evenement en locatie bij elkaar passen. De gemeente wil van u weten wat u vindt van het locatieprofiel voor uw buurt.

Het nieuwe beleid wil evenementen duurzamer maken. Het doel is om afval, energie, transport en voedsel op een milieuvriendelijke manier te regelen.

Voor vragen over het evenementenbeleid kunt u een bericht sturen een e-mail sturen aan Jessica Kroskinski.

Locatieprofielen

Evenementenbeleid 2018-2022

Evenementenbeleid 2018-2022 (pdf)

Het Evenementenbeleid 2018-2022 is ook in te zien in de publiekshal aan de Zijlvest 39. De balies in de publiekshal aan de Zijlvest 39 zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag doorlopend tot 20.00 uur. Van 9.00 tot 11.00 uur kunt u zonder afspraak binnenlopen. Houdt dan wel rekening met wachttijden. Vanaf 11.00 uur kunt u alleen binnenkomen als u een afspraak heeft.

Indienen zienswijze Evenementenbeleid

Op 19 december 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders het Evenementenbeleid Haarlem 2018-2022 vastgesteld. Belanghebbenden worden uitgenodigd om hun zienswijze te geven op de inhoud van het Evenementenbeleid Haarlem 2018-2022. De inspraakperiode loopt van 25 januari t/m 7 maart 2018. 

U kunt uw zienswijze indienen per e-mail aan Jessica Kroskinski of per brief aan de gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB  Haarlem, t.a.v. Chantal Baas, evenementenco√∂rdinator.