Evenementenbeleid

Een evenement verbindt inwoners, ondernemers, bezoekers en toeristen met elkaar. Maar een evenement heeft vaak grote gevolgen voor de directe omgeving. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast of parkeerdruk. Om een betere balans tussen een evenement en de directe omgeving te bereiken, zijn er locatieprofielen gemaakt. De profielen zijn opgesteld met verschillende belanghebbenden zoals wijkraden en ondernemers. Met een locatieprofiel is het mogelijkheid te beoordelen of een evenement en locatie bij elkaar passen. De gemeente wil van u weten wat u vindt van het locatieprofiel voor uw buurt.

Het nieuwe beleid wil evenementen duurzamer maken. Het doel is om afval, energie, transport en voedsel op een milieuvriendelijke manier te regelen.

Voor vragen over het evenementenbeleid kunt u een bericht sturen naar jkroskinski@haarlem.nl

Locatieprofielen

Concept Evenementenbeleid 2018-2022

Uw reactie wordt verwerkt in het ontwerp evenementenbeleid, als dat mogelijk is. Voor vragen over het evenementenbeleid kunt u een bericht sturen naar het jkroskinski@haarlem.nl.

Concept Evenementenbeleid 2018-2022 (pdf)

Inspraak

Reacties worden verwerkt in het ontwerp evenementenbeleid, als dat mogelijk is. Nadat het college van B en W een besluit genomen heeft, ligt het ontwerp evenementenbeleid met de locatieprofielen 6 weken ter inzage. Alle belanghebbenden kunnen dan een zienswijze op het ontwerp indienen.