Evenementen

De geplande evenementen en festivals in Haarlem zijn tijdens de lockdown niet doorgegaan. Vanaf 1 juli is het weer mogelijk om een evenement te organiseren, die aan de coronamaatregelen voldoet.

Evenementenvergunning

Wilt u een evenement organiseren? Neem dan contact met de evenementenco√∂rdinator Chantal Baas. Zij is te bereiken via 14 023 of stuur een mail naar antwoord@haarlem.nl . In overleg wordt bekeken in hoeverre het evenement georganiseerd kan worden volgens de coronavoorwaarden. Pas als uw evenement onder deze voorwaarden kansrijk is, kunt u de evenementenvergunning schriftelijk aanvragen.

Wilt u een klein evenement in uw buurt organiseren?

Dat kan altijd als u zich aan de coronamaatregelen houdt. Vriendelijk verzoek is het wel bij ons te melden. Mocht de gemeente knelpunten zien dan nemen we contact met u op om naar een oplossing te zoeken.

Geplande evenementen

De gemeente Haarlem is ook in overleg met de evenementenorganisaties van Haarlem over hoe de Haarlemse subsidie ingezet kunnen worden om de evenementen overeind te houden. Sommige evenementen zullen in aangepaste vorm plaatsvinden. Andere evenementen worden verplaatst naar volgend jaar.

Zie hier het overzicht van de gesubsidieerde evenementen met wie de gemeente in overleg is.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rond het coronavirus via www.haarlem.nl/coronavirus

Vragen en antwoorden

Gaan begrafenissen door?

Vanaf 1 juli zijn de RIVM richtlijnen voor de uitvaartbranche versoepeld. Het aantal toegestane personen is afhankelijk van de grootte van de locatie:

  • Aula, Algemene begraafplaats Akendam: maximaal 50 personen
  • Kapel, R.K. begraafplaats St. Jozef: maximaal 30 personen
  • Algemene begraafplaats Kleverlaan: gesloten in verband met onderhoud

De regel om anderhalve meter afstand te houden, blijft gelden. 

Aanvullende info verbod op evenementen

Op 6 mei heeft het kabinet een routekaart voor verdere versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus geschetst. Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen. Tot dan toe zijn deze niet toegestaan.

Gaan de kermissen door dit jaar?

Nee, tot 1 september mogen er geen grote evenementen plaatsvinden. Er zijn ook geen plannen om de kermis naar het najaar te verplaatsen. In het najaar staan veel exploitanten op kermissen elders in het land.