Ontwikkelzone Europaweg

Update 27 juni 2019
U kunt van 7 juni tot 19 juli uw reactie geven op de concept ontwikkelvisie. Dat kan gedurende zes weken. Een reactie geven kan met het inspraakformulier onderaan deze pagina of door een mail te sturen naar europazone@haarlem.nl

De reacties van inspraak worden – als het mogelijk en wenselijk is – meegenomen in de ontwikkelvisie. De gemeenteraad besluit dan of de concept ontwikkelvisie definitief kan worden vastgesteld. Daarna kan de ontwikkelaar of initiatiefnemer een plan maken. Maar voordat de eerste paal de grond in gaat, wordt er nog een stedenbouwkundig programma van eisen gemaakt. Dit gebeurt in samenspraak met de betrokkenen.

Bekijk het concept ontwikkelvisie en geef uw reactie.

Geef uw inspraakreactie Inspreken kan tot 19 juliBij het reageren vragen wij u rekening te houden met onze gedragsregels.