Ontwikkelzone Europaweg

Update 19 juli
De inspraakperiode voor de concept ontwikkelvisie was van 27 juni 2019 tot 19 juli. Tot 19 juli kon u uw reactie geven op de concept ontwikkelvisie

De reacties van inspraak worden zorgvuldig bekeken en in behandeling genomen en – als het mogelijk en wenselijk is – meegenomen in de ontwikkelvisie.

De gemeenteraad besluit of de concept ontwikkelvisie definitief kan worden vastgesteld. Daarna kan de ontwikkelaar of initiatiefnemer een plan maken. Maar voordat de eerste paal de grond in gaat, wordt er nog een stedenbouwkundig programma van eisen gemaakt. Dit gebeurt in samenspraak met de betrokkenen. Bekijk hier het verdere proces.