Europaweg-Schipholweg kruising

De provincie Noord-Holland heeft laten onderzoeken waar de doorstroming van het openbaar vervoer verbeterd kan worden. Het kruispunt Schipholweg-Europaweg is zo'n plek. Het kruispunt wordt daarom aangepast. De aanpassingen maken het verkeer ook veiliger. Tegelijk met de werkzaamheden worden de verkeerslichten onderhouden. Er komen onder andere rateltikkers en wachttijdvoorspellers voor fietsers.

Inspraak en meedoen

Het VO lag van 28 mei tot 9 juli in inspraak. Alle inspraak reacties worden verzameld en beoordeeld. Waar gewenst en mogelijk kunnen sommige suggesties of ideeën leiden tot aanpassing van de plannen. Indieners van inspraakreacties worden hierover geïnformeerd.

Bekijk het VO (onder besluitpunt 10)

Toelichting op het VO

 • Er wordt groot onderhoud aan de verkeerslichten uitgevoerd en wachttijdvoorspellers worden toegevoegd
 • De linker rechtsaf strook van de Schipholweg richting de Europaweg wordt vervangen door een recht doorgaande busstrook
 • De westelijke oversteek voor fietsers en voetgangers wordt verwijderd
 • De versteende midden eilanden worden groener gemaakt
 • De fietsenstalling wordt heringericht (de uitwerking hiervan wordt besproken met belanghebbenden en volgt bij het Definitieve Ontwerp).

Wat wordt met dit ontwerp bereikt?

 • De verkeerslichten kunnen weer jaren mee
 • De verkeersveiligheid verbetert
 • De doorstroming van het Openbaar Vervoer(OV) verbetert
 • Verhardingen worden verwijderd en groen wordt toegevoegd
 • Meer fietsparkeermogelijkheden
 • Een goede aansluiting op de visie van de Europaweg en de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR).

Kanttekeningen VO

 • Het positieve effect voor de doorstroming van het openbaar vervoer betekent een negatief effect voor de fietsers en voetgangers die gebruikmaken van de westelijke oversteek en die niet richting de Buitenrustbruggen/Centrum gaan. In de visie voor de Europaweg wordt het fietspad tussen de Toekanweg en de Boerhaavelaan doorgetrokken. Hiermee wordt het reistijdverlies grotendeels verholpen.
 • De plek waar de aanpassingen plaatsvinden is ook de gewenste locatie voor het busstation Europaweg / Schipholweg. Over de exacte locatie van het busstation moet nog een besluit worden genomen.

Projectpartners

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem
Financiële bijdrage: Provincie Noord-Holland
Ingenieursbureau: Antea Group
Aannemer: Dura Vermeer

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Haarlem via het algemene nummer 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.