Erkenning en ouderlijk gezag

Verwacht u een kind en bent u niet met uw partner getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? De moeder heeft automatisch ouderlijk gezag. De vader of duomoeder moet eerst het kind erkennen om ouderlijk gezag te krijgen. De erkenning regelt u bij de gemeente. U vult eerst het online formulier in.
Daarna maakt u binnen 2 weken een afspraak om naar de publiekshal te komen. Voor de erkenning van uw ongeboren of geboren kind moet u samen naar de publiekshal komen. Als de vader of duomoeder al een eerder kind uit dezelfde relatie erkend heeft, kan hij of zij de erkenning alleen doen. Hij of zij heeft wel een toestemmingsverklaring tot erkenning van een kind van de moeder nodig. Deze kan online ingevuld worden.

Voor de erkenning moet u een afspraak maken. U kunt dit doen via de blauwe button Afspraak maken.

Toestemming erkenning U logt in met DigiD

Afspraak maken

Meenemen

Ouderlijk gezag

Erkenning en naamskeuze achternaam kind

Erkenning en nationaliteit