Entree Oost/Vijverpark

Entree Oost, ook wel Vijverpark genoemd, is het gebied tussen de Boerhaavelaan en de Schipholweg ten oosten van de Amerikaweg. Entree Oost wordt een mooie nieuwe woonwijk met ongeveer 420 woningen. Het gebied krijgt het karakter van een tuinstad met een ontspannen woonmilieu. De wijk wordt in 3 fasen ontwikkeld. In 2015 heeft de raad het masterplan Entree Oost vastgesteld.

Actueel

Invoering parkeerregime

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem heeft op 14 april 2020 besloten dat de wijk Entree Oost/Vijverpark een betaald parkeerzone wordt. De parkeerzone wordt in 2021 ingevoerd. In de parkeerzone moet er betaald worden voor het parkeren in de openbare ruimte. Meer informatie vindt u in het BenW-besluit van 14 april, agendapunt 2. Heeft u hierover meer vragen, neem contact via telefoonnummer 14 023 of e-mail parkeren@haarlem.nl.

Bomenkap Amerikaweg en Schipholweg

Op diverse plekken langs de Amerikaweg en Schipholweg zijn door de gemeente bomen gekapt. Een groot deel van de bomen in Schalkwijk zoals populieren en wilgen is geplant bij de aanleg van het stadsdeel. Het zijn snelle groeiers, waardoor sommige bomen nu gevaarlijk zijn of veel overlast geven. Vervanging van deze bomen is nodig. De gemeente plant bomen die langer mee gaan terug. Samen met bewoners en betrokken professionals is hiervoor een verbeterplan opgesteld. De eerste kap- en herplantwerkzaamheden gaan van start in april 2020. Benieuwd waar deze bomen zich bevinden? Bekijk de kaarten op de projectpagina met de te kappen en snoeien bomen (onder het kopje documenten).

Planning

Entree Oost/Vijverpark wordt in meerdere fases ontwikkeld. De basis voor deze inrichting is het Masterplan Entree Oost. Voor Entree Oost/Vijverpark is een masterplan vastgesteld waarin de stedenbouwkundige en architectonische plannen voor het gebied zijn weergegeven.

Met de vrijgave van het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de openbare ruimte van fase 3 (bouwblokken O2, O3, O4, O5 en O10) start de Ontwikkelcombinatie Entree 023 met de voorbereidingen voor het laatste deel van Entree Oost.

Fase 1

Het gedeelte langs de Boerhaavevaart, inclusief de Boerhaavebrug en Purcellbrug, is inmiddels klaar. De openbare ruimte wordt halverwege mei 2020 opgeleverd.

Fase 2

Het gedeelte rond de vijverpartij (twee-onder-een-kap woningen) en langs de Amerikaweg is momenteel in aanbouw en de woningen worden eind dit jaar opgeleverd.

Fase 3

De werkzaamheden in het gedeelte langs de Schipholweg en de volkstuincomplexen Ons Buiten en Eigen Tuin worden voorbereid. Begin september 2019 is het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de openbare ruimte (bouwblokken O2, O3, O4, O5 en O10) ter inzage gelegd. Er zijn geen inspraakreacties ontvangen. Het VO wordt op dit moment uitgewerkt tot Definitief Ontwerp (DO). Het (tijdelijke) geluidscherm en de verbreding van de watergang tussen Entree Oost en volkstuincomplexen Ons Buiten en Eigen Tuin zijn onderdeel van de toekomstige inrichting openbare ruimte.  
Startbouw van de appartementen (O1 t/m O5) langs de schipholweg staat gepland eind 2020. De blokken worden achter elkaar gebouwd. De bouw van de woningen langs de volkstuinen (O5 en O10) staat gepland voor medio 2022.

Definitieve ontwerpen

Het college heeft op 15 november 2016 het Definitief Ontwerp (DO) voor de openbare ruimte in de 1e fase Vijverpark.
Bekijk hier het definitieve ontwerp openbare ruimte 1e fase Vijverpark (agendapunt 16).

Op 20 juni 2017 is het DO voor de centrale waterpartij en de toegangsbrug vastgesteld.
Bekijk hier het definitieve ontwerp centrale waterpartij (agendapunt 20).

Het DO is op 26 maart 2019 door het college het Definitief Ontwerp openbare ruimte van fase 1 en 2 vastgesteld. De woningen (bouwblok O1 en O6, hoek Schipholweg/Amerikaweg) zijn inmiddels zichtbaar in aanbouw. Oplevering woningen staat gepland tussen 1e en 3e kwartaal 2020, waarna de openbare ruimte wordt ingericht en vervolgens overgedragen aan de gemeente.
Bekijk het definitieve ontwerp openbare ruimte fase 1 en 2.

Contact

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met ontwikkelingsmanager Peter Verduijn van OC023 via 020 304 9999.