Engelandlaan

De gemeenteraad heeft in maart 2018 besloten om op de Engelandlaan tijdelijke maatregelen aan te brengen. Deze maatregelen moeten er voor zorgen dat er niet harder gereden kan worden dan 30 km/uur. De tijdelijke maatregelen in de Engelandlaan zijn aangebracht tussen de Europaweg en de Belgiëlaan in oktober 2018.

Actueel

Helaas is gebleken dat de busdrempels bij de woningen 125 – 139 en 175 – 193 zorgen voor onaanvaardbaar hoge en hinderlijke trillingen door het verkeer. Daarom zijn deze drempels in april 2019 en augustus 2019 verwijderd. De aanwezige wegversmalling is blijven liggen.

Overleg

Het plan van de tijdelijke maatregelen is tot stand gekomen in overleg met de o.a. wijkraad Europawijk, het actiecomité "Engelandlaan geen racebaan", werkgroep Verkeer Schalkwijk, busmaatschappij Connexxion, Veilig Verkeer Nederland en de verkeerspolitie.

Projectpartners

Antea (ontwerp)
Dura Vermeer (realisatie)

Contact

Voor eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij de omgevingsmanager van de aannemer via telefoonnummer 06 5359 9712. Voor andere vragen over het project kunt u contact opnemen met de procesmanager van de gemeente Haarlem via antwoord@haarlem.nl of telefoonnummer 14 023.