EKP terrein wordt Plaza West

Plan Plaza West (het voormalige Expeditie Knoop Punt) aan de Menno Simonszweg bij de Westergracht wordt ontwikkeld door Plaza West Haarlem B.V. Deze partij wil hier gefaseerd ongeveer 600 woningen realiseren, grotendeels nieuwbouw en deels ombouw van de verdiepingen in de bestaande bebouwing.

Actueel

Planning/proces

Achtergrond

Contact