Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Deze vlinder legt eitjes in de toppen van eikenbomen. Rond half april komen de eitjes uit. De rups heeft heel kleine pijlvormige brandhaartjes met kleine weerhaakjes.  Deze brandharen verschijnen in mei en juni en kunnen klachten veroorzaken voor mens en dier.

Bestrijd nesten van rupsen nooit zelf, ook niet wanneer u een nest in uw tuin heeft aangetroffen. Schakel hiervoor een speciaal bedrijf in.
Volledige bestrijding van de rupsen is lastig, doordat de rupsen zich verplaatsen en vaak niet meteen te zien zijn.

Rupsen en de nesten herkennen

Klachten

Wat doet de gemeente?

Wat kunt u zelf doen?

Rupsen of nesten aangetroffen? Doe een melding

Oorzaken toename eikenprocessierups

Links