Inspraak voorlopig ontwerp Eijkmanlaan

Het voorlopig ontwerp * van de Professor Eijkmanlaan is op 12 oktober 2021 besproken bij de commissie Beheer. 

De gemeente spreekt in november met omwonenden en andere betrokkennen (zoals winkeliers en verenigingen) welke verbeteringen er mogelijk zijn op het ontwerp dat er nu ligt. Een aantal voorwaarden voor het ontwerp ligt vast. Bewoners van de Professor Eijkmanlaan ontvingen hierover half oktober een brief. Daarin staat ook een uitnodiging voor een informatie-avond op 10 november.

Eind 2020 en in het voorjaar van 2021 is de variantenstudie besproken bij de commissie Beheer.
Het schetsontwerp is besproken op 20 mei 2021, zie vergaderpunt 12
De variantenstudie kwam aan bod in december 2020, zie vergaderpunt 15 

* met het programma van eisen

Het ontwerp vindt u hier.

 

Reageren was mogelijk tot en met 1 december 2021