Egelantier ontwikkeling

Het neoklassieke gebouw de Egelantier aan de Gasthuisvest is eigendom van de gemeente Haarlem. De gemeente wil het pand uit 1873 verkopen en dat de koper het pand ontwikkelt tot een hotel, woningen en een culturele maatschappelijke plek.

Inspiratiemarkt

Op 18 september van 18:00 – 21:00 uur vindt de Egelantier inspiratiemarkt plaats. 

Haarlemse culturele en maatschappelijke organisaties presenteren dan hun ideeën voor een maatschappelijk-culturele invulling van een deel van de Egelantier. Lees het nieuwsbericht hierover.
 

Actueel

Inspiratiemarkt

Op 18 september van 18:00 – 21:00 uur vindt de Egelantier inspiratiemarkt plaats. 

Haarlemse culturele en maatschappelijke organisaties presenteren dan hun ideeën voor een maatschappelijk-culturele invulling van een deel van de Egelantier. Lees het nieuwsbericht hierover.

Hotelfunctie

De Egelantier leent zich goed voor een hotelfunctie (minimaal 55% van het bruto vloeroppervlakte) vanwege de centrale locatie in de binnenstad. Ook de ligging ten opzichte van musea zoals het Frans Hals en het museum Haarlem is goed. De ontwikkeling geeft de mogelijkheid om het toerisme te stimuleren.

Wonen en cultureel/ maatschappelijke voorzieningen

De gemeente wil dat de koper enkele kleine stadswoningen (minimaal 10) voor starters, jongeren en ouderen op het terrein van de Egelantier bouwt. Een andere voorwaarde is om een deel van de Egelantier in te richten voor culturele en maatschappelijke voorzieningen (minimaal 1.500 m2 van het bruto vloeroppervlakte).

Verkoopprocedure

 • Medio september 2019, selectie- en gunningleidraad, verkoopdossier en concept koopovereenkomst gereed voor besluitvorming
 • Medio september 2019, start inschrijvingsfase TenderNed
 • Medio februari 2020, selectiebesluit
 • Medio juli 2020, gunningsbesluit

Na de verkoop ziet het proces er als volgt uit:

 1. De nieuwe eigenaar werkt zijn plan voor het pand in detail uit. Dit heet een ontwerpwijzigingsplan
 2. Het plan wordt getoetst aan de verkoopvoorwaarden en de voorwaarden in het bestemmingsplan Vijfhoek/Heiliglanden - de Kamp
 3. Het college beslist of het plan ter inzage gelegd mag worden
 4. Het plan is vervolgens 6 weken in te zien. Belanghebbenden kunnen dan op het plan via de mail of schriftelijk zienswijzen indienen 
 5. De gemeente beantwoordt alle reacties in één overzicht. In gesprek met de eigenaar van het pand wordt bekeken of de eigenaar aan de wensen tegemoet kan komen. Als dat niet het geval is, wordt dat uitgelegd aan de insprekers
 6. Nadat de ingekomen reacties zijn beantwoord, stelt het college het wijzigingsplan vast (vaststellingsbesluit)
 7. Na publicatie van het vaststellingsbesluit start de beroepstermijn van 6 weken. Het vaststellingsbesluit staat alleen open voor beroep bij Raad van State
 8. Als geen beroep is ingesteld, staat het wijzigingsplan een dag na afloop van de beroepstermijn vast.
 9. Als er wel beroep wordt ingesteld, wordt het wijzigingsplan pas vastgesteld nadat de rechter een uitspraak heeft gedaan. 

Het is nu nog niet precies duidelijk wanneer welke stap wordt genomen. Via deze webpagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Selectieprocedure

De 1e stap in de verkoopprocedure is een selectieronde van geïnteresseerde partijen. Hiervoor worden selectiecriteria opgesteld die moeten leiden tot een definitieve selectie van maximaal 5 partijen. Deze partijen worden uitgenodigd een plan en een bieding uit te brengen. Uiteindelijk wordt het beste voorstel gekozen uit 5 van de ingediende plannen die voldoen aan de opgestelde gunningscriteria. Bijvoorbeeld kwaliteitscriteria, criteria voor de visie, het grondbod, ontwerp of een combinatie van deze 4.

Meer informatie over de verkoop?

Alle verkoopinformatie en aanbestedingsdocumenten worden op TenderNed geplaatst. Als de informatie op TenderNed beschikbaar is, vindt u hier een link naar de betreffende documenten.

Evaluatie en bijeenkomsten

De gemeente heeft de Egelantier eerder proberen te verkopen. Dit is niet gelukt. Om de nieuwe verkoopronde succesvol te laten verlopen, evalueerde de gemeente de vorige verkoopprocedure met de partijen die een bod hebben uitgebracht. Deze evaluatie was op 10 januari 2019. Bekijk de presentatie van de evaluatiebijeenkomst en het evaluatieverslag.

Achtergrondinformatie

Nieuws per e-mail

Wilt u op de hoogte worden gehouden? De gemeente stuurt per e-mail nieuwsberichten over de verkoop van (on)roerende goederen. Meld u aan voor nieuwsberichten per e-mail.

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de heer S. Poot via telefoonnummer 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.