Egelantier ontwikkeling

Het neoklassieke gebouw de Egelantier aan de Gasthuisvest is eigendom van de gemeente Haarlem. De gemeente wil het pand uit 1873 verkopen en dat de koper het pand ontwikkelt tot een hotel. De Egelantier leent zich hier goed voor vanwege de centrale locatie in de binnenstad. Ook de ligging ten opzichte van musea zoals het Frans Hals en het museum Haarlem is goed. De ontwikkeling geeft de mogelijkheid om het toerisme te stimuleren. Daarnaast wil de gemeente dat de koper enkele stadswoningen voor starters, jongeren en ouderen op het terrein van de Egelantier bouwt. Het is ook mogelijk voor de koper om culturele en maatschappelijke voorzieningen te huisvesten in de Egelantier.

Actueel

Spaarnelanden voert 11 t/m 15 maart onderhoudswerkzaamheden uit in de (voor)tuinen van de Egelantier. De werkzaamheden omvatten snoeien, verwijderen van overhangende takken, grasmaaien, afvoeren van zwerfafval, schoonmaken van de bestrating.

Informatieavond voor omwonenden maandag 27 mei

Op maandag 27 mei is in het ABC Architectuurcentrum, Groot Heiligland 47 een informatiebijeenkomst voor omwonenden over de verkoop van de Egelantier. De bijeenkomst duurt van 19.00 tot 20.30 uur. Er is voor maximaal 80 mensen ruimte.

Er is bij de gemeente een burgerinitiatief ingediend met de wens een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om De Egelantier te behouden voor culturele en maatschappelijke voorzieningen. Het besluit van de gemeente op dit punt wordt toegelicht op deze avond. Daarnaast komt het vervolg van de verkoopprocedure aan bod en welke eisen aan de in de verkoop geïnteresseerde partijen worden meegegeven. Bovendien horen we graag van u als buurtbewoner of ondernemer welke aspecten van de verkoop voor u van belang zijn.

Planning

 • Medio juni 2019, selectie- en gunningleidraad, verkoopdossier en conceptkoopovereenkomst gereed voor besluitvorming
 • Medio september 2019, start inschrijvingsfase TenderNed
 • Medio december 2019, selectiebesluit
 • Medio juni 2020, gunningsbesluit
 • Medio juli 2020, ondertekening koopovereenkomst en notarieel transport

De voorbereidingen voor de nieuwe verkoopronde zijn inmiddels gestart. Na de verkoop ziet het proces er als volgt uit:

 1. De nieuwe eigenaar werkt zijn plan voor het pand in detail uit. Dit heet een ontwerpwijzigingsplan
 2. Het plan wordt getoetst aan de verkoopvoorwaarden en de voorwaarden in het bestemmingsplan Vijfhoek/Heiliglanden - de Kamp
 3. Het college beslist of het plan ter inzage gelegd mag worden
 4. Het plan is vervolgens 6 weken in te zien. Belanghebbenden kunnen dan op het plan via de mail of schriftelijk zienswijzen indienen 
 5. De gemeente beantwoordt alle reacties in één overzicht. In gesprek met de eigenaar van het pand wordt bekeken of de eigenaar aan de wensen tegemoet kan komen. Als dat niet het geval is, wordt dat uitgelegd aan de insprekers
 6. Nadat de ingekomen reacties zijn beantwoord, stelt het college het wijzigingsplan vast (vaststellingsbesluit)
 7. Na publicatie van het vaststellingsbesluit start de beroepstermijn van 6 weken. Het vaststellingsbesluit staat alleen open voor beroep bij Raad van State
 8. Als geen beroep is ingesteld, staat het wijzigingsplan een dag na afloop van de beroepstermijn vast.
 9. Als er wel beroep wordt ingesteld, wordt het wijzigingsplan pas vastgesteld nadat de rechter een uitspraak heeft gedaan. 

Het is nu nog niet precies duidelijk wanneer welke stap wordt genomen. Via deze webpagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Documenten

 • Bestemmingsplan
  Voor het gebied Vijfhoek/Heiliglanden - de Kamp is op 14 juni 2018 door de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt het beschermde stadsgezicht behouden en versterkt. De ontwikkeling van De Egelantier past in het bestemmingsplan. U vindt het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen. Zoek op bestemmingsplan Vijfhoek/Heiliglanden.
 • Hotelbeleid, onder besluitpunt 14

Nieuws per e-mail

Wilt u op de hoogte worden gehouden? De gemeente stuurt per e-mail nieuwsberichten over de verkoop van (on)roerende goederen. Meld u aan voor nieuwsberichten per e-mail.

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de heer S. Poot via telefoonnummer 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.