Egelantier ontwikkeling

Het neoklassieke gebouw de Egelantier aan de Gasthuisvest is eigendom van de gemeente Haarlem. De gemeente wil het pand uit 1873 verkopen en dat de koper het pand ontwikkelt tot een hotel.

Actueel

Op 18 september vindt de Egelantier inspiratiemarkt plaats. 

Haarlemse culturele en maatschappelijke organisaties presenteren dan hun ideeën voor een maatschappelijk-culturele invulling van een deel van de Egelantier.

Wanneer?

Woensdag 18 september 2019, 18.00-21.00 uur

Waar?

De Egelantier, Gasthuisvest 47

Wilt u zich presenteren aan de (hotel)ontwikkelaars?

Meldt u zich dan aan via projecten@haarlem.nl. Wij horen graag hoe u uw plannen wilt presenteren, dan houden we daar rekening mee.

Wilt u de presentatie van de culturele organisaties bijwonen?

Dan kunt u zich ook aanmelden via projecten@haarlem.nl. Dan krijgt u een uitnodiging toegestuurd. De gemeente organiseerde 10 juli 2019 een netwerkborrel voor culturele sector en mogelijke kopers: https://www.haarlem.nl/nieuws/egelantierborrel-voor-culturele-sector-en-mogelijke-kopers/

Hotelfunctie

De Egelantier leent zich goed voor een hotelfunctie (minimaal 55% van het bruto vloeroppervlakte) vanwege de centrale locatie in de binnenstad. Ook de ligging ten opzichte van musea zoals het Frans Hals en het museum Haarlem is goed. De ontwikkeling geeft de mogelijkheid om het toerisme te stimuleren.

Wonen en cultureel/ maatschappelijke voorzieningen

De gemeente wil dat de koper enkele kleine stadswoningen (minimaal 10) voor starters, jongeren en ouderen op het terrein van de Egelantier bouwt. Een andere voorwaarde is om een deel van de Egelantier in te richten voor culturele en maatschappelijke voorzieningen (minimaal 1.500 m2 van het bruto vloeroppervlakte).

Planning

 • Medio juni 2019, selectie- en gunningleidraad, verkoopdossier en conceptkoopovereenkomst gereed voor besluitvorming
 • Medio september 2019, start inschrijvingsfase TenderNed
 • Medio december 2019, selectiebesluit
 • Medio juli 2020, gunningsbesluit

De voorbereidingen voor de nieuwe verkoopronde zijn inmiddels gestart. Na de verkoop ziet het proces er als volgt uit:

 1. De nieuwe eigenaar werkt zijn plan voor het pand in detail uit. Dit heet een ontwerpwijzigingsplan
 2. Het plan wordt getoetst aan de verkoopvoorwaarden en de voorwaarden in het bestemmingsplan Vijfhoek/Heiliglanden - de Kamp
 3. Het college beslist of het plan ter inzage gelegd mag worden
 4. Het plan is vervolgens 6 weken in te zien. Belanghebbenden kunnen dan op het plan via de mail of schriftelijk zienswijzen indienen 
 5. De gemeente beantwoordt alle reacties in één overzicht. In gesprek met de eigenaar van het pand wordt bekeken of de eigenaar aan de wensen tegemoet kan komen. Als dat niet het geval is, wordt dat uitgelegd aan de insprekers
 6. Nadat de ingekomen reacties zijn beantwoord, stelt het college het wijzigingsplan vast (vaststellingsbesluit)
 7. Na publicatie van het vaststellingsbesluit start de beroepstermijn van 6 weken. Het vaststellingsbesluit staat alleen open voor beroep bij Raad van State
 8. Als geen beroep is ingesteld, staat het wijzigingsplan een dag na afloop van de beroepstermijn vast.
 9. Als er wel beroep wordt ingesteld, wordt het wijzigingsplan pas vastgesteld nadat de rechter een uitspraak heeft gedaan. 

Het is nu nog niet precies duidelijk wanneer welke stap wordt genomen. Via deze webpagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Documenten

Nieuws per e-mail

Wilt u op de hoogte worden gehouden? De gemeente stuurt per e-mail nieuwsberichten over de verkoop van (on)roerende goederen. Meld u aan voor nieuwsberichten per e-mail.

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de heer S. Poot via telefoonnummer 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.