Egelantier: Centrum

De gemeente heeft de Egelantier eerder proberen te verkopen. Dit is niet gelukt. Om de nieuwe verkoopronde succesvol te laten verlopen, evalueerde de gemeente de vorige verkoopprocedure met de partijen die een bod hebben uitgebracht. Deze evaluatie was op 10 januari 2019. Bekijk de presentatie van de evaluatiebijeenkomst en het evaluatieverslag.

Uitgangspunten

Hotel

De gemeente wil dat de Egelantier ontwikkeld wordt tot een hotel. De neoklassieke Egelantier leent zich hier goed voor vanwege de centrale locatie in de binnenstad en de ligging ten opzichte van musea zoals het Frans Hals en het museum Haarlem. De gemeente ziet deze ontwikkeling als een kans om het toerisme te stimuleren.

Hotelbeleid, onder besluitpunt 14

Stadswoningen

Daarnaast wil de gemeente dat er enkele stadswoningen voor starters, jongeren en ouderen, op het terrein van de Egelantier worden gebouwd.

Maatschappelijke en culturele voorzieningen

Het is ook mogelijk om culturele en maatschappelijke voorzieningen te huisvesten in de Egelantier.

Bestemmingsplan

Op 14 juni 2018 is door de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor het gebied Vijfhoek/Heiliglanden - de Kamp. Met dit bestemmingsplan wordt het beschermde stadsgezicht behouden en versterkt. De ontwikkeling van De Egelantier past in het bestemmingsplan. U vindt het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen. Zoek op bestemmingsplan Vijfhoek/Heiliglanden.

Verkoopprocedure

Voor de verkoop start de gemeente een meervoudige, niet-openbare verkoopprocedure. Het 1e deel van de procedure is wel openbaar. Dat betekent dat alle geïnteresseerden zich kunnen inschrijven op de aanbesteding. De planning is als volgt:

  • Medio juni 2019, selectie- en gunningleidraad, verkoopdossier en conceptkoopovereenkomst gereed voor besluitvorming
  • Medio september 2019, start inschrijvingsfase TenderNed
  • Medio december 2019, selectiebesluit
  • Medio juni 2020, gunningsbesluit
  • Medio juli 2020, ondertekening koopovereenkomst en notarieel transport

Selectie

De 1e stap in de verkoopprocedure is een selectieronde van geïnteresseerde partijen. Hiervoor worden selectiecriteria opgesteld die moeten leiden tot een definitieve selectie van maximaal 5 partijen. Deze partijen worden uitgenodigd een plan en een bieding uit te brengen. Uiteindelijk wordt het beste voorstel gekozen uit 5 van de ingediende plannen die voldoen aan de opgestelde gunningscriteria. Bijvoorbeeld kwaliteitscriteria, criteria voor de visie, het grondbod, ontwerp of een combinatie van deze 4.

Meer informatie over de verkoop?

Alle verkoopinformatie en aanbestedingsdocumenten worden op TenderNed geplaatst. Als de informatie op TenderNed beschikbaar is, vindt u hier een link naar de betreffende documenten.

Nieuws per e-mail

Wilt u op de hoogte worden gehouden? De gemeente stuurt per mail nieuwsberichten over de verkoop van (on)roerende goederen. Meld u aan voor nieuwsberichten per e-mail.

Contact

Voor meer informatie over de verkoopprocedure kunt u contact opnemen met de heer S. Poot via het telefoonnummer 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.