Proces

In de zomer en het najaar van 2020 werken we aan het opstellen van het Economisch jaarplan 2021, het Actieplan Detailhandel en Horeca, de Toeristische Koers en een nieuw Convenant Waarderpolder. Dat doen we in samenspraak met ondernemers in de stad en andere belanghebbenden.

Klik hier voor een totaalplanning van de verschillende trajecten.