Economische visie Haarlem

 

Economische agenda: acties voor de eerste 4 jaar

De Economische visie Haarlem zet een stip op de horizon voor economisch beleid op de lange termijn en benoemd de acties voor de komende 4 jaar, waar gemeente, belanghebbenden en partners samen aan gaan werken. Lees hier de economische visie met de daaraan gekoppelde acties.

Concept economische visie: vrijgegeven voor inspraak

Vanaf 11 februari staat de economische visie van Haarlem online. De inspraakperiode is van 9 maart tot en met 19 maart. Lees hier meer over het verdere proces. Benieuwd naar de economische visie? Lees het rapport hier.

Ambities voor Haarlem

Haarlem is van oudsher een woon-werkstad. De mix van wonen en werken is belangrijk voor de dynamiek in de stad. Omdat de stad groeit met circa 10.000 woningen tot en met 2025, zijn er ook meer banen nodig. De economische visie vermeldt de ambities van Haarlem. En hoe de gemeente werkgelegenheid wil behouden, stimuleren en aantrekken.

 • Meer werkgelegenheid
  Op dit moment is er voor 4 op de 10 Haarlemmers werk in eigen stad. Haarlem wil minimaal dezelfde woon-werkbalans houden. Het aantal banen zal daarom in verhouding moeten meegroeien met de stijging van het aantal inwoners.
   
 • Gezonde arbeidsmarkt
  Ook wil gemeente Haarlem een gezonde arbeidsmarkt: waar ruimte is voor het behouden, aantrekken en ontwikkelen van talent.
   
 • Woon-werkverkeer
  Meer woningen betekent ook meer woon-werkverkeer. Meer banen in de stad helpen om de woon-werkpendel beheersbaar te houden.
   

Duurzame en circulaire economie

Doel van Haarlem is een duurzame en circulaire economie. Daarom wil gemeente Haarlem zoveel mogelijk bedrijven stimuleren om dit mee te nemen in de bedrijfsvoering en in de keuze en hergebruik van grondstoffen.