Economie

Samenwerken aan een vitale economie

Haarlem is een populaire stad waar mensen graag wonen en werken. De stad groeit de komende jaren met circa 10.000 woningen tot en met 2025. Een vitale economie en voldoende werkgelegenheid staan daardoor hoog op de agenda.

In de Economische visie staat hoe we richting geven aan banengroei, impulsen voor talent en innovatie, en ruimte voor bedrijven om te groeien, starten of vestigen. De Economische visie Haarlem geeft hiervoor richting op lange termijn. De Economisch visie Haarlem is in 2020 definitief vastgesteld.  

Korte en middellange termijn
Wat gaat Haarlem doen voor economische vitaliteit en banengroei in 2021? Welke acties zijn relevant voor de korte termijn om de gevolgen van de coronacrisis beperken? En welke voor de middellange termijn: het economisch klimaat op orde hebben als de coronacrisis voorbij is?

Om hieraan richting te geven heeft Gemeente Haarlem eind 2020 een aantal plannen klaarliggen met acties en activiteiten voor de komende jaren. Deze plannen vallen onder de paraplu van de Economische visie en dragen bij aan het herstel en behoud van de Haarlemse economie.

Ook bestaande plannen dragen bij aan het economisch vitaal houden van de stad:

Economisch Jaarplan 2021
Het Economisch Jaarplan 2021 is een uitwerking van de Economische agenda 2020-2024, die onderdeel is van de in 2020 vastgestelde Economische visie Haarlem. Hierin staan acties, speerpunten en beoogde resultaten voor 2021. Ze zijn gericht op de lange termijn doelstellingen maar wel met voldoende flexibiliteit om in te spelen op snel veranderende omstandigheden.

Gevolgen corona beperken: Nota aanpak gevolgen corona-crisis

Op dit moment staan stad en economie in het teken van de corona-crisis. Wat vraagt om een flexibele aanpak en korte termijn acties samen met de stad. Haarlem zet alles op alles om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. De nota Aanpak van de gevolgen van de coronacrisis Haarlem geeft kansen en mogelijkheden voor herstel voor de langere termijn.