Economische Visie Haarlem

Haarlem als woon-én werkstad
Haarlem is een populaire stad waar mensen graag wonen en werken. De stad groeit de komende jaren met circa 10.000 woningen tot en met 2025. Werkgelegenheid en ook bereikbaarheid staan daardoor hoog op de agenda.

Naar een toekomstbestendige economie
De gemeente wil minimaal dezelfde woon-werkbalans houden. Daarvoor zal het aantal banen in verhouding moeten meegroeien met het aantal inwoners. Ook een gezonde arbeidsmarkt is belangrijk, om talent te behouden, aantrekken en ontwikkelen. Uiteindelijk wil Haarlem naar een toekomstbestendige economie die duurzaam en circulair is en gericht op banengroei.

Visie ontwikkelen met de stad
Hoe we dat doen? Om dat te bepalen, maken we een economische visie. Dat doen we samen met partijen in de stad. Ook maken we een uitvoeringsagenda waarin de acties staan voor de komende 4 jaar.

Economische visie en uitvoeringsagenda
In de economische visie staan de ambities van Haarlem tot 2040. De visie geeft richting aan het economisch beleid van de stad. Zo is voor iedereen duidelijk:

  • wat voor stad Haarlem wil zijn
  • wat de economische opgaven zijn
  • waar de kansen voor Haarlem liggen
  • wat nodig is voor banengroei in de stad
  • hoe we talent en innovatie gaan stimuleren
  • waar ruimte is voor nieuwe ondernemers
  • wat ondernemers nodig hebben om te groeien

Lees hier meer over de economische visie  van Haarlem.

Toeristische Koers en Detailhandelsvisie
Parallel aan de economische visie werken we ook aan een nieuwe toeristische koers voor de stad, en aan nieuw detailhandelsbeleid. Ieder met eigen dynamiek en vraagstukken. 
Lees hier meer over de Toeristische Koers Haarlem

Meer informatie over de Detailhandelsvisie Haarlem volgt.

Samenhang in beleid
De Toeristische Koers en Detailhandelsvisie en Economische Visie vormen gezamenlijk de uitgangspunten voor toekomstig economisch beleid. De Economische Visie wordt uiteindelijk integraal onderdeel van de Omgevingsvisie Haarlem 2040.