Economische visie Haarlem

Haarlem als woon- én werkstad

Haarlem is een populaire stad waar mensen graag wonen en werken. De stad groeit de komende jaren met circa 10.000 woningen tot en met 2025. Werkgelegenheid staat daardoor hoog op de agenda.

In de Economische visie staan de ambities van Haarlem. De visie geeft richting aan het economisch beleid van de stad voor de lange termijn. En is leidend voor de versterking van het ondernemings- en vestigingsklimaat. De Economische visie beschrijft:

  • wat voor stad Haarlem wil zijn
  • wat de economische opgaven zijn
  • waar de kansen voor Haarlem liggen
  • wat nodig is voor banengroei in de stad
  • hoe we talent en innovatie gaan stimuleren
  • waar ruimte is voor nieuwe bedrijven
  • wat ondernemers nodig hebben om te groeien, starten of vestigen

Economisch visie vastgesteld
De Economische visie Haarlem is eind 2019 opgesteld samen met de stad, en in juni 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. De visie zet een gezamenlijke stip op de horizon en draagt bij aan een duurzame, inclusieve en vitale stad met voldoende werkgelegenheid.
Bekijk hier de laatste versie van de Economische visie Haarlem.

Onderdeel van de Economische visie is de Economische agenda voor 2020-2024. Deze vertalen we naar Economische jaarplannen. Het Economisch Jaarplan voor 2021 wordt eind dit jaar vastgesteld.

Toerisme, detailhandel & horeca en Waarderpolder

Een toekomstbestendige economie gaat ook over toerisme, detailhandel en horeca. En het is van invloed op hoe we de Waarderpolder verder ontwikkelen en met welk type bedrijvigheid. In het verlengde van de Economische visie werkt gemeente Haarlem daarom ook aan een:

  • Toeristische Koers
  • Actieplan Detailhandel en Horeca
  • Convenant Waarderpolder

Corona
Door corona zijn de sectoren toerisme, detailhandel en horeca extra had geraakt. Daarom maken we actiegerichte plannen voor Detailhandel en horeca en komt er in het najaar ook actiegericht beleid voor Toerisme. Verder is het toekomstonderzoek van de Waarderpolder afgerond en wordt er nu gewerkt aan een nieuw convenant.

Bekijk hier de planning van de verschillende trajecten.

Nieuws
Lees hier de laatste updates