Economische visie Haarlem

Haarlem als woon-én werkstad
Haarlem is een populaire stad waar mensen graag wonen en werken. De stad groeit de komende jaren met circa 10.000 woningen tot en met 2025. Werkgelegenheid en ook bereikbaarheid staan daardoor hoog op de agenda.

Naar een toekomstbestendige economie
De gemeente wil minimaal dezelfde woon-werkbalans houden. Daarvoor zal het aantal banen in verhouding moeten meegroeien met het aantal inwoners. Ook een gezonde arbeidsmarkt is belangrijk, om talent te behouden, aantrekken en ontwikkelen. Uiteindelijk wil Haarlem naar een toekomstbestendige economie die duurzaam en circulair is en gericht op banengroei en het stimuleren en aantrekken van werkgelegenheid.

Visie ontwikkelen met de stad
De Economische visie Haarlem en de agenda voor de komende vier jaar zijn tot stand gekomen samen met partijen en ondernemers in de stad. De economische visie is op 11 februari door het college van burgemeester en wethouders vrijgegeven voor inspraak. Bekijk hier de planning en het verdere proces.

Economische visie en agenda
In de Economische visie staan de ambities van Haarlem. De visie geeft richting aan het economisch beleid van de stad voor de langere termijn. Zo is voor iedereen duidelijk:

  • wat voor stad Haarlem wil zijn
  • wat de economische opgaven zijn
  • waar de kansen voor Haarlem liggen
  • wat nodig is voor banengroei in de stad
  • hoe we talent en innovatie gaan stimuleren
  • waar ruimte is voor nieuwebedrijven
  • wat ondernemers nodig hebben om te groeien, starten of vestigen

Lees hier meer over de economische visie van Haarlem.

Inspraakperiode

Van maandag 9 maart tot en met 19 april is het mogelijk om uw reactie te geven op de Economische visie. U kunt uw inspraakreactie geven met het inspraakformulier op deze website.

Geef uw reactie Het is mogelijk om een reactie te geven van 9 maart t/m 19 april

Toeristische Koers en Detailhandelsvisie
Parallel aan de economische visie werken we ook aan een nieuwe toeristische koers voor de stad, en aan nieuw detailhandelsbeleid. Ieder met eigen dynamiek en vraagstuk.