Economische visie Haarlem

Haarlem als woon-én werkstad
Haarlem is een populaire stad waar mensen graag wonen en werken. De stad groeit de komende jaren met circa 10.000 woningen tot en met 2025. Werkgelegenheid en ook bereikbaarheid staan daardoor hoog op de agenda.

Visie ontwikkelen met de stad
De Economische visie Haarlem en de agenda voor de komende vier jaar zijn tot stand gekomen samen met partijen en ondernemers in de stad. 

Economische visie en agenda
In de Economische visie staan de ambities van Haarlem. De visie geeft richting aan het economisch beleid van de stad voor de langere termijn. De Economische visie beschrijft bijvoorbeeld:

  • wat voor stad Haarlem wil zijn
  • wat de economische opgaven zijn
  • waar de kansen voor Haarlem liggen
  • wat nodig is voor banengroei in de stad
  • hoe we talent en innovatie gaan stimuleren
  • waar ruimte is voor nieuwebedrijven
  • wat ondernemers nodig hebben om te groeien, starten of vestigen

Naar een toekomstbestendige economie: nieuw vertrekpunt door corona
Uiteindelijk wil Haarlem naar een toekomstbestendige economie die duurzaam en circulair is en gericht op banengroei en het stimuleren en aantrekken van werkgelegenheid. Dat is ook het uitgangspunt geweest bij het opstellen van de Economische Visie in het najaar van 2019.

Echter, de corona-crisis betekent een ander vertrekpunt voor de visie. Het vraagt om blijvende aandacht voor de lange termijn en tegelijk een flexibele en pro-actieve houding van overheden, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen. Aandacht op korte termijn voor de hulpmaatregelen. En op de middellange termijn door ieder jaar samen met ondernemers en bedrijven te kijken welke acties nu relevant en belangrijk zijn om te werken aan deze toekomstbestendige economie en ambities.

Download hier de Economische visie Haarlem (versie mei 2020)

Planning

De economische visie is op 11 februari door het college van burgemeester en wethouders vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode was van 9 maart tot en met 19 april 2020.Het college heeft de Economische visie definitief vastgesteld in mei. Klik hier voor het verdere proces.

Toeristische Koers, actieplan Detailhandel en horeca en Convenant Waarderpolder

Parallel aan de Economische visie werken we ook aan een nieuwe toeristische koers voor de stad, aan een actieplan Detailhandel en horeca en het convenant Waarderpolder. Klik hier voor de planning.

Klik hier voor meer informatie over het actieplan Detailhandel en Horeca.