Duurzaamheidslening

Als huiseigenaar, of als particuliere huurder, kunt u een duurzaamheidslening van maximaal € 25.000 aanvragen om energiebesparende maatregelen te financieren. Denk aan zonnepanelen, dakisolatie of een warmtepomp. U vraagt de duurzaamheidslening online aan.

Duurzaamheidslening aanvragen

Voorwaarden

De duurzaamheidslening kunt u alleen aanvragen:

  • als u tussen de 18 jaar en 76 jaar oud bent
  • als individu voor uw eigen woning die minstens 5 jaar oud is en geschikt is voor langdurige bewoning
  • of als lid van een collectief of coöperatie die gebruik maakt van lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit. Zo’n collectief of coöperatie noemen we een postcoderoos-regeling.

U kunt de lening alleen aanvragen voor de volgende energiebesparende maatregelen:

Dakisolatie Lage temperatuur verwarmingsinstallatie Warmte koude opslag-installatie
Duurzame ventilatie** Maatwerkadvies voor verduurzamen woning* Warmte terug win-installatie
Energielabel actualiseren Natuur inclusief renoveren* Zonnepanelen
Gasafsluiting Raamisolatie Zonneboiler
Gevelisolatie Regenwaterberging* Zon-delen
Groene daken Vloerisolatie  
Kleinschalige windturbine Warmtepomp  

* = alleen samen met meerdere duurzaamheidsmaatregelen
** = alleen samen met isolerende duurzaamheidsmaatregelen

Bedragen en looptijd lening

Bij een lening tot maximaal € 7.500 is de looptijd van de lening 10 jaar. Bij grotere bedragen is de looptijd 15 jaar. U kunt nooit meer lenen dan de werkelijke kosten voor de energiebesparende maatregelen. U leent minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000.

Meesturen

Met het aanvraagformulier stuurt u mee:

  • offertes voor de duurzaamheidsmaatregelen die u laat uitvoeren
  • een verhuurdersverklaring (als u een particuliere woning huurt).

Stappen in de aanvraag

U doet uw aanvraag online. De gemeente beoordeelt of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Daarna ontvangt u een toewijzingsbrief of een afwijzingsbrief van de gemeente. Met de toewijzingsbrief dient u de aanvraag voor de lening online in bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Financiële toets

Bij de aanvraag voor de lening voegt u de toewijzingsbrief en aanvullende bijlagen toe. SVn voert daarmee een krediettoets uit. Bij een positieve toetsing stuurt SVn u een offerte. De aanvraag moet u binnen 8 weken na ontvangst van de toewijzingsbrief indienen bij SVn.

Bouwkrediet

U accepteert de offerte van SVn door de offerte te ondertekenen en terug te sturen naar SVn. U ontvangt dan een onderhandse akte. U tekent de onderhandse akte en stuurt die naar SVn. Als SVn uw ondertekende onderhandse akte heeft ontvangen, opent SVn een bouwkrediet voor u. Op basis van uw declaratieformulieren (samen met de nota's) betaalt SVn vanuit dit bouwkrediet de nota's.

Gereedmelding

Zijn de werkzaamheden klaar? Dan meldt u het project gereed bij de gemeente door een e-mail te sturen naar subsidiebureau@haarlem.nl. De gemeente geeft dan door aan SVn dat het bouwkrediet kan worden afgesloten.

Veelgestelde vragen Duurzaamheidslening (SVn.nl)

Verordening Duurzaamheidslening

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Haarlem ( link naar www.overheid.nl)

Links

Stichting Huizenaanpak
Energiesubsidiewijzer (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
www.haarlemgasvrijer.nl