Duurzaamheidslening

Als huiseigenaar, of als particuliere huurder, kunt u een duurzaamheidslening aanvragen om energiebesparende maatregelen te financieren. Denk aan zonnepanelen, dakisolatie of een warmtepomp. U vraagt de duurzaamheidslening digitaal aan via de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De gemeente controleert of u aan de gestelde voorwaarden voldoet. SVn voert een financiële toets uit en verstrekt de lening via een bouwkrediet..

Duurzaamheidslening Haarlem aanvragen

Voorwaarden

De duurzaamheidslening vraagt u aan voor:

 • dakisolatie
 • duurzame ventilatie**
 • energielabel actualiseren*
 • gasafsluiting
 • gevelisolatie
 • groene daken
 • kleinschalige windturbine
 • lage temperatuur verwarmingsinstallatie
 • maatwerkadvies voor verduurzamen woning*
 • natuur inclusief renoveren*
 • raamisolatie
 • regenwaterberging*
 • vloerisolatie
 • warmtepomp
 • warmte koude opslag-installatie
 • warmte terug win-installatie
 • zonnepanelen
 • zonneboiler
 • zon-delen

* = uitsluitend in combinatie met één of meerdere duurzaamheidsmaatregelen
** = uitsluiting in combinatie met isolerende duurzaamheidsmaatregelen

De duurzaamheidslening kunt u alleen aanvragen voor een bestaande woning die minstens 5 jaar oud is en geschikt is voor langdurige bewoning. De aanvrager moet 18 jaar of ouder zijn. Een Vereniging van Eigenaren (VvE) kan ook de duurzaamheidslening aanvragen.

Voorwaarden SVn Duurzaamheidslening Haarlem

Bedragen en looptijd lening

De duurzaamheidslening heeft een looptijd van 10 jaar tot een bedrag van € 7.500, en een looptijd van 15 jaar voor grotere bedragen. De Duurzaamheidslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten. U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 lenen.

Meesturen

Met het aanvraagformulier stuurt u mee:

 • een overzicht van de duurzaamheidsmaatregelen die u laat uitvoeren
 • de werkelijke kosten voor het uitvoeren van de duurzaamheidsmaatregelen en een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes)
 • een planning van de uitvoering van de werkzaamheden
 • een verhuurdersverklaring (in het geval van een particuliere huurwoning).

Stappen in de aanvraag

U dient uw aanvraag digitaal in via het gemeenteportaal op de SVn website. De gemeente beoordeelt of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Daarna ontvangt u een toewijzingsbrief of een afwijzingsbrief van de gemeente. De toewijzing is pas definitief als de financiële toets door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) positief is.

Financiële toets

Bij de toewijzingsbrief ontvangt u bijlagen voor de financiële toets door het SVn. Deze financiële bijlagen vult u in en stuurt u naar het SVn. Het SVn voert daarmee een krediettoets uit. Bij een positieve toetsing stuurt het SVn u een offerte. Bij een negatieve toetsing stuurt het SVn een negatief advies naar de gemeente. De gemeente stuurt u dan een brief waarmee de toewijzingsbrief wordt ingetrokken.

Bouwkrediet

U accepteert de offerte van het SVn door de offerte te ondertekenen en terug te sturen naar het SVn. U ontvangt dan een onderhandse akte. U tekent de onderhandse akte en stuurt die naar het SVn. Als de SVn uw ondertekende onderhandse akte heeft ontvangen, opent het SVn een bouwkrediet voor u. Op basis van uw declaratieformulieren (samen met de nota's) betaalt het SVn vanuit dit bouwkrediet de nota's.

Gereedmelding

Zijn de werkzaamheden klaar? Dan meldt u het project gereed bij de gemeente door een e-mail te sturen naar subsidiebureau@haarlem.nl. De gemeente geeft dan door aan het SVn dat het bouwkrediet kan worden afgesloten.

Veelgestelde vragen Duurzaamheidslening (SVn.nl)

Links