Duinwijk

Duinwijk grenst aan Aerdenhout en Overveen en ligt bijna helemaal ten westen van de Westelijke Randweg. Voor een groen karakter zorgen tuinderijen en bollenvelden. In Duinwijk wonen 5.500 Haarlemmers. Het is een welvarende wijk met vooral eengezinswoningen in de koopsector. Hoog zijn de woningwaarden en inkomens. Zowel de Hogeschool Inholland (hbo) als het Nova College (mbo) zit in Duinwijk.

Buurten in Duinwijk

  • Bloemenbuurt
  • Oosterduin
  • Ramplaankwartier
  • Tuinbouwgebied-Noord
  • Tuinbouwgebied-Zuid
  • Veldzigt

Overzichtskaarten wijken en buurten Haarlem

Overzichtskaart wijken van Haarlem 2016
Overzichtskaart buurten van Haarlem 2016

Haarlem in cijfers

Haarlem in cijfers

Bij Haarlem in cijfers vindt u onder Gebiedsindeling de gegevens over de wijken en buurten.

Cijfers wijken en buurten