DSK

Met het project DSK wordt de herstructurering van het gebied tussen het Van Zeggelenplein en de Jac. Van Looystraat in Haarlem Oost aangepakt.

DSK II

De bouwkavel aan het Van Zeggelenplein / Anna Kaulbachstraat is verkocht aan EFY group. Er komen 13 woningen met parkeerplaatsen op een eigen binnenterrein. Voor de huizen komen vakken met planten.

Langs de Van Zeggelenstraat worden lantaarnpalen toegevoegd en de elektriciteitskast op het trottoir wordt verwijderd.

Dit is de laatste kavel die wordt ontwikkeld binnen het project DSK. De bouw is donderdag 19 december 2019 gestart. Kijk voor meer informatie op www.efy-group.nl/projecten/stoer-haarlem.

Achtergrond

DSK I is inmiddels afgerond. De accommodaties voor voetbalvereniging DSK (Door Samenspel Kampioen) zijn verbeterd. De Martin Luther King school en de Hildebrandschool zijn verhuisd naar een nieuw energieneutraal gebouw aan het van Zeggelenplein. De openbare ruimte, waaronder het van Zeggelenplein, is ook opnieuw ingericht en voorzien van 10 nieuwe lindes in plantvakken met onderbegroeiing.

DSK III is inmiddels ook afgerond. De gemeente maakte samen met bewoners, de wijkraad en belangenorganisaties een ontwerp voor de buitenruimte van DSK III. Het ontwerp is in de inspraak geweest en vastgesteld. De gemeente verkocht de kavel aan de Anna Kaulbachstraat aan Lunee Vastgoed en zij hebben er 21 milieuvriendelijke eengezinswoningen gebouwd. Speeltuinvereniging De Papegaai heeft haar intrek genomen in een nieuw gebouw en vanaf het voorjaar kan er weer echt gespeeld worden.

Documenten

Onderstaande documenten zijn in inspraak geweest en vastgesteld door de gemeenteraad.

Criteria voor Ruimtelijke Kwaliteit, DSK II & III 

Bestemmingsplan DSK III staat onder agendapunt 2  van de besluitenlijst van B en W van 15 april 2016, als bijlage A

Het Definitief ontwerp openbare ruimte vindt u onder agendapunt 12 van de besluitenlijst van B en W van 8 maart 2016.

Bestemmingsplan Zomerzone Noord (ruimtelijkeplannen.nl)

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is mevrouw A. Kippersluis. Voor meer informatie kunt u contact met haar opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.

Contactpersoon voor verkoop DSKII is de heer van der Schaaf. Voor meer informatie kunt u contact met hem opnemen via 023 5251525 of via info@bedrijfslocatie.nl.