Drijfriemenfabriek herontwikkeling

Gemeente Haarlem wil de voormalig Drijfriemenfabriek verkopen voor herontwikkeling van de locatie. De commissie Ontwikkeling wil deze ruimte verkopen aan De Oerkap die hier een stadsstrand heeft en ruimtes beschikbaar stelt aan muzikanten als oefenruimte. De verkoop wordt op dit moment voorbereid.

Achtergrond

De commissie Ontwikkeling heeft in mei 2017 de voorkeur uitgesproken voor een verkoop van de Drijfriemenfabriek aan initiatiefnemers van de tijdelijke horecavoorziening de Oerkap. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 februari 2019 besloten het voornemen tot onderhandse verkoop aan de Oerkap, vier weken te publiceren. Voor deze verkoop hebben zich in deze periode geen andere geïnteresseerden gemeld.

Voor de locatie geldt het bestemmingplan Papetorenvest. Het bestemmingsplan biedt ruimte voor diverse functies op de locatie. Voor de ruimtelijke kwaliteit is het stedenbouwkundig kader herontwikkeling Drijfriemenfabriek opgesteld.

Documenten

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw S. Buisman, procesmanager bij de gemeente Haarlem, per e-mail via projecten@haarlem.nl of telefonisch via het algemene nummer 14 023.