Doet u ook mee?

Haarlem bruist van de innovatiekracht en energie. Iedereen die een goed idee heeft over het duurzamer, groener en circulair maken van onze stad kan contact opnemen via duurzaam@haarlem.nl. Haarlemmers die u voorgingen vindt u op ‘Wat doen Haarlemmers?’

Klimaatbestendige stad

De gemeente Haarlem werkt aan een groene, klimaatbestendige stad. Daarbij wordt er in de eerste plaats gekeken naar de inrichting van de openbare ruimte. Maar kunt u als bewoners en/of ondernemers zelf maatregelen in uw eigen woon-, werk en leefomgeving nemen. Bekijk hiervoor bijvoorbeeld de informatiebladen van NME. De ambitie is om in 2050 klimaatbestendig te zijn.

Wat kunt u zelf doen?

Geveltuintjes zijn smalle groenstroken tegen de gevel, direct aan de straatkant. Ze zijn eenvoudig en goedkoop zelf aan te leggen.

Het is ook mogelijk om een boomspiegel, groenstrook of bloembak te adopteren. Daarnaast is er hulp beschikbaar bij het aanleggen van een geveltuin. Meer informatie hierover leest u op de website van Spaarnelanden.

Wilt u meehelpen om Haarlem te veranderen in een groene, klimaatbestendige stad? Dat kan. Het is heel eenvoudig: tegel eruit, plantjes erin. Groene stadstuinen zijn namelijk niet alleen mooier; ze helpen ook bij het voorkomen van wateroverlast, het terugdringen van hittestress én het verrijken van de biodiversiteit. In de inspiratiewaaier voor een groene, klimaatbestendige tuin leest u nog meer acties die u zelf kunt nemen.

Wilt u zelf aan de slag, maar heeft u geen idee waar u moet beginnen? Meldt u zich dan aan voor het groen-in-stad-spreekuur van NME Haarlem. Hier kunt u terecht voor tips, trucs en suggesties. De hovenier van NME Haarlem is op woensdagmiddag beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. 

Bekijk de folder Eerste hulp bij planten (pdf, 2 MB)
Bekijk de folder Bij- en insectvriendelijke planten (pdf)
 

Circulaire stad

Haarlem wil in 2040 circulair zijn. Onze grondstoffen raken namelijk op en het aantal mensen op onze planeet blijft groeien. Alleen als we vanaf nu slimmer omgaan met onze grondstoffen, is onze economie in de toekomst duurzaam en sterk. Het is hoog tijd voor een nieuw systeem, waarbij producten en materialen een zo hoog mogelijke waarde behouden en we geen afval creëren.

Haarlem Circulair in 2040 houdt in dat in 2040 zowel bedrijven als bewoners en gemeente de principes van circulaire economie toepassen: ze maken gebruik van hernieuwbare energiebronnen, produceren alleen grondstoffen die opnieuw te gebruiken zijn en kunnen allemaal een bijdrage leveren aan de circulaire keten.

De rijksoverheid werkt binnen het Grondstoffenakkoord aan sectoren die belangrijk zijn voor onze economie, maar ook het milieu belasten. Voor elke sector is aangegeven hoe deze in 2050 circulair kan zijn. De gemeente Haarlem werkt aan vier sectoren waar ze zelf een extra bijdrage aan kan leveren:

  • Voedsel: werken aan het tegengaan van voedselverspilling.
  • Consumptiegoederen: stimuleren van hergebruik en inzameling
  • Bouw/GWW (Grond-, weg-, en waterbouw): inzet van duurzame materialen en meer hergebruik van bestaand materiaal.
  • Bedrijven/Maakindustrie: bedrijven en de gemeente inspireren en informeren elkaar om circulair te werken.