Duurzaam, groen en schoon

Haarlem is voor iedereen die wil werken, leven en wonen in een duurzame, groene en schone stad. Dat willen we ook in de toekomst zo houden en daarom zijn er ambities op duurzaamheid. In 2040 wil Haarlem van het aardgas af. Daarnaast is de ambitie om in 2040 circulair te zijn en in 2050 klimaatbestendig. Om daar te komen moeten we met z’n allen aan de slag. Iedereen kan zijn steentje bijdragen en niemand valt buiten de boot, want alle Haarlemmers zijn nodig om ervoor te zorgen dat Haarlem klaar is voor de toekomst!

.

 

De gemeente werkt aan een duurzame, groene en schone stad

De ambitie van Haarlem is om in 2040 aardgasvrij en circulair, slimmer omgaan met grondstoffen, en in 2050 klimaatbestendig te zijn. 

Haarlem gasvrijer

We moeten op zoek naar nieuwe manieren om onze huizen te verwarmen, te koken en te douchen. De overgang naar aardgasvrij wonen leidt tot veranderingen in huis. De gemeente helpt in het zoeken naar de juiste oplossing per wijk en betrekt bewoners bij keuzes. Bekijk de mogelijkheden op: Haarlem wordt steeds gasvrijer

Circulaire stad

Onze grondstoffen raken op en het aantal mensen op onze planeet blijft groeien. Alleen als we vanaf nu slimmer omgaan met onze grondstoffen, is onze economie in de toekomst duurzaam en sterk. Het is hoog tijd voor een nieuw systeem, waarbij producten en materialen een zo hoog mogelijke waarde behouden en we geen afval creëren.

Klimaatbestendig

De gemeente Haarlem werkt aan een groene, klimaatbestendige stad. Daarbij wordt er in de eerste plaats gekeken naar de inrichting van de openbare ruimte. Maar je kunt zelf ook maatregelen nemen. Vraag hiervoor advies bij het Groen in de stadspreekuur. De ambitie is om in 2050 klimaatbestendig te zijn.

Doe mee! Zet je initiatief dan op Haarlem Link.

Wil je aansluiten bij een bestaande afspraak uit het Haarlems Klimaatakkoord
of heb je zelf een idee op het gebied van circulaire economie, klimaatadaptatie of energie?