Digitaal OpkopersRegister

Als u handelaar in tweedehands goederen bent, moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente houdt toezicht op deze meldplicht. Handelaren in tweedehands goederen moeten hun ingekochte goederen registreren. Met deze registratie is heling beter aan te pakken. Er is een Digitaal OpkopersRegister (DOR) ontwikkeld. In het DOR kunnen handelaren gemakkelijk hun ingekochte goederen registreren. Na het aanmelden ontvangt u een bevestiging en inloggegevens voor het DOR.

Aanmelden Digitaal OpkopersRegister Ook als u nog niet geregistreerd staat als handelaar in tweedehands goederen kunt u zich aanmelden

Gebruik DOR

Het Digitaal OpkopersRegister (DOR) is de digitale variant van het wettelijk verplichte inkoopregister voor opkopers. In het DOR registreert u snel en eenvoudig de opgekochte goederen. Het digitale systeem zorgt ook voor het soepeler verlopen van de integrale controles door de gemeente. Als u het DOR niet gebruikt, moet u het wettelijk verplichte inkoopregister voor opkopers bijhouden.

Match met database politie

De politie krijgt automatisch bericht wanneer u een product in het DOR invoert dat als gestolen geregistreerd staat in de database van gestolen goederen. Deze snelle gegevensuitwisseling vergroot de pakkans van helers, inbrekers en veelplegers. En u verkleint de kans dat u gestolen goederen verkoopt.

Als er een match is tussen uw DOR en de database van gestolen goederen neemt de politie contact met u op. U moet het product bewaren tot de politie bij u is langs geweest.

Wie moeten een register bijhouden?

Iemand die bedrijfsmatig in tweedehands goederen wil handelen, moet dit melden bij de gemeente.

Ik houd al een registratie bij, ben ik verplicht om het DOR te gebruiken?

U bent niet verplicht het DOR te gebruiken, maar u bent wel verplicht een gewaarmerkt register bij te houden. Een gewaarmerkt register is een registratieboek voorzien van een gemeentestempel of het DOR.

Registratie van goederen

U moet de volgende gegevens registreren:

 • een opeenvolgend volgnummer met betrekking tot het ingekochte goed
 • de datum van inkoop van het goed
 • een omschrijving van het goed, daaronder begrepen - voor zover dat mogelijk is - soort, merk en nummer van het goed
 • de koopprijs of andere voorwaarden van verkrijging van het goed
 • de naam en het adres van degene van wie het goed is verkregen
 • zowel een omschrijving als het nummer van het document waarmee u de identiteit van de aanbieder heeft vastgesteld.

U bent verplicht alle gebruikte of ongeregelde goederen die u verkoopt of op andere wijze overdraagt, te registreren in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register. Daarin wordt vermeld:

 • het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed
 • de datum van verkoop of overdracht van het goed
 • een omschrijving van het goed, daaronder begrepen - voor zover dat mogelijk is - soort, merk en nummer van het goed
 • de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed
 • de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.

Wat moet u doen als iemand zich niet wil legitimeren?

U bent strafbaar als u een gebruikt of ongeregeld goed verwerft van iemand, zonder dat diegene zijn identiteitsgegevens heeft opgegeven of als u deze gegevens niet opneemt in het register.

Bent u strafbaar als u een gestolen goed inkoopt?

Als u niet weet dat het desbetreffende goed afkomstig is van diefstal, bent u niet strafbaar.

Maatregelen tegen heling (Rijksoverheid.nl)