Digitaal OpkopersRegister

Als u handelaar in tweedehands goederen bent, moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente houdt toezicht op deze meldplicht. Handelaren in tweedehands goederen moeten hun ingekochte goederen registreren. Met deze registratie is heling beter aan te pakken. Er is een Digitaal OpkopersRegister (DOR) ontwikkeld. In het DOR kunnen handelaren gemakkelijk hun ingekochte goederen registreren. Na het aanmelden ontvangt u een bevestiging en inloggegevens voor het DOR.

Aanmelden Digitaal OpkopersRegister Ook als u nog niet geregistreerd staat als handelaar in tweedehands goederen kunt u zich aanmelden

Gebruik DOR

Match met database politie

Wie moeten een register bijhouden?

Registratie van goederen

Wat moet u doen als iemand zich niet wil legitimeren?

Bent u strafbaar als u een gestolen goed inkoopt?