Denk mee met de gemeente

Meedenken met de gemeente Haarlem, hoe werkt dat als de gemeente de openbare ruimte opnieuw gaat inrichten?

Waar mogelijk worden ideeën verwerkt in een voorlopig ontwerp (VO). Het college van Burgermeester en Wethouders beoordeelt het voorlopig ontwerp. Als het voorlopig ontwerp is goedgekeurd start de inspraakperiode.

Waar mogelijk worden ideeën verwerkt in een definitief ontwerp (DO). Het college van Burgermeester en Wethouders beoordeelt het definitief ontwerp. Als het definitief ontwerp is goedgekeurd start het project.

Inspreken bij de gemeenteraad

U kunt gedurende de hele periode inspreken bij de commissie. Ook kunt u contact opnemen met raadsleden. Meer informatie: haarlem.nl/meedoen

Bekijk de infographic over meedenken en meedoen met gemeente Haarlem.