Denk mee met de gemeente

In Haarlem kan iedereen meepraten en meedenken over ontwikkelingen in de stad. Niet alleen 1 keer in de 4 jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook in de tussentijd. Bijvoorbeeld als de gemeente een plan voor Haarlem, voor uw wijk of voor uw straat heeft, maar ook als u zelf vindt dat er aandacht voor een bepaald onderwerp moet komen.

Hoe kunt u invloed uitoefenen?

In Haarlem kunt u op verschillende manieren uw stem laten horen. De grote actuele participatieprojecten vindt u op Samen maken we de stad. Hieronder vindt u nog meer mogelijkheden.

Inloopspreekuren burgemeester en wethouders in uw wijk

Met enige regelmaat bezoeken burgemeester en wethouders de Haarlemse stadsdelen voor een inloopspreekuur. U kan bij hen aanschuiven en uw ideeën en vragen aan hen voorleggen. Data en tijdstippen worden aangekondigd in het nieuws over uw stadsdeel. U kunt zich abonneren op het stadsdeelnieuws van uw keuze.

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Meedoen met de gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de Haarlemse bevolking in het bestuur van de stad. U kunt op verschillende manieren invloed uitoefenen op onderwerpen en besluiten die de raad neemt.

Lees meer

Meedenken over uw stadsdeel

Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft over iets wat in uw directe omgeving speelt, kunt u contact opnemen met de gebiedsverbinder in uw stadsdeel. U vindt de contactgegevens op de stadsdeelpagina’s. Daar vindt u ook informatie over lopende projecten in uw buurt en eventuele participatiemogelijkheden daarbij.

Lees meer

Wilt u automatisch een e-mailbericht ontvangen als er nieuws is uit uw buurt? Abonneer u op het stadsdeelnieuws van uw keuze en mis nooit meer een participatie- of inspraakbijeenkomst.

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Hoe gaat dat: meedenken over ontwikkelingen in de openbare ruimte?

Als de gemeente aan de slag gaat in uw directe omgeving, bijvoorbeeld met bouwprojecten of met het opnieuw inrichten van straten of openbaar groen, kunt u daar vaak over meedenken. Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u op de webpagina Meedenken en meedoen lezen.

Digipanel

Wilt u af en toe uw mening geven over een onderwerp dat de stad aangaat? Meldt u zich dan aan voor het Digipanel, en ontvang ongeveer 8 keer per jaar een uitnodiging voor een korte digitale enquête.

Lees meer

Nieuwe Democratie

Het Haarlemse gemeentebestuur is volop bezig de manieren van meepraten en meedenken te verruimen en te vernieuwen. Bijvoorbeeld door nieuwe participatievormen in te zetten en bewoners meer zeggenschap te geven over hun buurt. Zo voert de gemeente de komende jaren de volgende experimenten uit.

Right to Challenge

Met het recht om de gemeente uit te dagen (right to challenge) kunnen Haarlemmers de gemeente uitdagen om taken van de gemeente of haar partners uit te voeren of over te nemen. Bewoners kunnen het soms goedkoper of efficiënter, hebben door draagvlak in de buurt maatschappelijke meerwaarde en kunnen nieuwe combinaties maken tussen welzijnswerk en onderhoud van de openbare ruimte. Afgelopen jaar zijn al stappen gezet om dit binnen het sociaal domein te doen. Vanaf 2020 gaat de gemeente ook experimenteren met die mogelijkheid op de terreinen leefbaarheid (straatbeeld en groen) en duurzaamheid en energietransitie.

Lees meer op Haarlemse initiatieven dagen uit

Wijkforum

In het project Wijkforum wordt geëxperimenteerd met het overdragen van zeggenschap naar een representatieve en democratisch gelegitimeerde wijkraad. Via een representatieve steekproef wordt een aantal bewoners met een persoonlijke benadering en op persoonlijke titel gevraagd deel te nemen aan deze gelote wijkraad. Daarnaast wordt een (digitaal) panel samengesteld van een representatieve groep bewoners. Dit panel wordt bevraagd over de belangrijkste issues in de buurt op het gebied van:

  • sociaal contact in de wijk (sport, spelen, ontmoeten)
  • leefbaarheid (straatbeeld en groen)
  • duurzaamheid en nieuwe inzet van energie.

Het Wijkforum gaat aan de hand van de uitkomsten van het panel en fysieke bijeenkomsten met de thema’s aan de slag en stelt een jaarlijkse wijkagenda met begroting op.

Het experiment start in de eerste helft van 2020. U vindt dan meer informatie op deze website.

Democratische wijkbegroting

De gemeenteraad heeft een budget beschikbaar gesteld waarover bewoners van een nog aan te wijzen wijk zelf zeggenschap krijgen, een wijkbudget. Alle inwoners van de wijk hebben de mogelijkheid om een plan in te dienen op de thema’s sociaal contact (sport, spelen, ontmoeten), leefbaarheid (straatbeeld en groen) en duurzaamheid en nieuwe inzet van energie. Hiervoor wordt een speciale website gebouwd. Ze voeren daar vervolgens campagne voor, waarna wijkbewoners erop kunnen stemmen. Na een haalbaarheidscheck op de meest gekozen ideeën krijgen alle inwoners de kans om het wijkbudget over de voorstellen te verdelen. De voorstellen die het vereiste budget ophalen worden daarna binnen een jaar uitgevoerd door de initiatiefnemers.

Het experiment start in het eerste kwartaal van 2020. U vindt dan meer informatie op deze website.

Meer nieuwe democratie

Naast de 3 experimenten ontplooit de gemeente nog meer activiteiten om de democratie te vernieuwen en initiatiefnemers te ondersteunen in het realiseren van hun plannen voor de stad. U leest er alles over in het Actieprogramma Nieuwe Democratie 2019 - 2022.

Actieprogramma Nieuwe Democratie 2019 - 2022 (pdf) (link volgt)

Wilt u nu al met een eigen initiatief aan de slag? Lees dan verder wat de gemeente u kan bieden.

Lees verder