Deliterrein wordt Schoterkwartier

Gemeente Haarlem en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM hebben een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van het Schoterkwartier, het voormalige Deli- en Shellterrein in Haarlem Noord. Het voormalig terrein van de gasfabriek in de Indischebuurt Zuid wacht al jaren op een nieuwe bestemming. AM wil het gebied ontwikkelen tot een woonlocatie met 131 eengezinswoningen, stadswoningen en appartementen. Parkeren wordt op het terrein opgelost.

Actueel

Op 17 mei 2018 stelde de raad het gewijzigde stedenbouwkundig programma van eisen vast. Hierin staan de kaders voor de ontwikkeling van de woningen.

Bekijk het stedenbouwkundig programma van eisen (partiële herziening), onder agendapunt 11.

Op 13 maart 2018 ging het college van burgemeester en wethouders akkoord met het stedenbouwkundig programma van eisen en met de anterieure overeenkomst en verkoop van het gemeentelijke deel aan AM.

Bekijk de anterieure overeenkomst, onder agendapunt 6.

Planning

Het streven is om in het 1e kwartaal van 2018 een koopovereenkomst voor het Schoterkwartier gereed te hebben. Het gebied bestaat uit het voormalige Deli- en Shell-terrein. Het Deliterrein is eigendom van gemeente Haarlem, ontwikkelaar AM is eigenaar van het naastgelegen Shellterrein. Gemeente Haarlem wil het terrein verkopen aan de ontwikkelaar, zodat het gebied integraal ontwikkeld kan worden.

Stappen in het ontwikkelproces

  • Vaststellen realisatieovereenkomst met verkoop van de grond aan de ontwikkelaar (1e kwartaal 2018)
  • Vaststellen SPvE door raad (1e kwartaal 2018)
  • Vaststellen Stedenbouwkundig plan door B en W (1e kwartaal 2018)
  • Bestemmingsplan (ontwerp en vaststelling 2018)
    Na het sluiten van de koopovereenkomst, volgt een wijziging van het bestemmingsplan. Hierop is inspraak mogelijk. Belanghebbenden worden tijdig geïnformeerd over de procedure rond de wijziging van het bestemmingsplan.
  • Verkeersbesluit door B en W (2018)

Documenten

  • Intentieovereenkomst 
    U vindt de overeenkomst bij Ter kennisname meegezonden stukken onder punt 1.2.

Contact

Lees meer over het nieuwbouwproject Schoterkwartier op www.schoterkwartier.nl.

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer J. Koster. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.