Deliterrein wordt Schoterkwartier

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM startte met de bouw van fase 1 van de nieuwe woningen en openbare ruimte op het Schoterkwartier (het voormalige Deliterrein en Shellterrein).

Actueel

Bouw fase 1

In opdracht van AM bouwt BAM Wonen de woningen. Vragen over de werkzaamheden kunt u stellen aan de heer J. Chan (uitvoerder BAM Nieuwbouw Concepten te Amsterdam) via 020- 569 4694 of via Jimmy.Chan@bam.com.

Ontwerp openbare buitenruimte

AM maakt in overleg met de gemeente een voorlopig ontwerp voor de openbare buitenruimte rondom de woningen. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen hun mening over het ontwerp geven met een officiële reactie (zienswijze) tijdens een zogenoemde inspraakperiode van 6 weken. Tijdens die periode organiseren AM en de gemeente een bijeenkomst om het ontwerp en de inspraak toe te lichten. Wanneer dit zo ver is, ontvangen omwonenden een brief en komt informatie op deze pagina.

Bestemmingsplan fase 2

Voor fase 2 van de woningen moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Hiervoor wordt nog een bestemmingsplanprocedure opgestart. Hierop is inspraak mogelijk. Belanghebbenden worden tegen die tijd geïnformeerd over de procedure.

Documenten

  • Het college van burgemeester en wethouders maakte in 2019 nieuwe afspraken met AM door de aangenomen motie ‘Woningdelen op het Deliterrein’ (zie agendapunt 11). Met de motie vroeg de gemeenteraad om de sociale koopwoningen in de woontoren te wijzigen naar sociale huurwoningen. De gemeenteraad ging op 26 juni 2019 akkoord met het collegevoorstel om een overeenkomst te sluiten met AM voor de duurzame ontwikkeling van 142 woningen (appartementen en eengezinswoningen), waarvan 50 sociale huurwoningen. Bekijk het besluit (onder agendapunt 32).
  • Op 17 mei 2018 stelde de raad het gewijzigde stedenbouwkundig programma van eisen vast. Hierin staan de kaders voor de ontwikkeling van de woningen.
    Bekijk het stedenbouwkundig programma van eisen (partiële herziening) (onder agendapunt 11).
  • Op 13 maart 2018 ging het college van burgemeester en wethouders akkoord met het stedenbouwkundig programma van eisen en met de anterieure overeenkomst en verkoop van het gemeentelijke deel aan AM.
    Bekijk de anterieure overeenkomst (onder agendapunt 6).
  • Op 14 april 2016 stond het collegebesluit voor het vaststellen van de intentieovereenkomst ter informatie op de agenda van de commissie Ontwikkeling.
    Bekijk de intentieovereenkomst (onder agendapunt 1.2 van de ter kennisname meegezonden stukken).

Contact

Vragen over de werkzaamheden kunt u stellen aan de heer J. Chan (uitvoerder BAM Nieuwbouw Concepten te Amsterdam) via 020- 569 4694 of via Jimmy.Chan@bam.com. Lees meer over het nieuwbouwproject Schoterkwartier op www.schoterkwartier.nl.

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer J. Koster. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.