Deliterrein wordt Schoterkwartier

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM wil het Schoterkwartier (het voormalige Deliterrein en Shellterrein) ontwikkelen tot een woonlocatie. De gemeente en AM hebben een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van het Schoterkwartier. Het voormalige terrein van de gasfabriek wacht al jaren op een nieuwe bestemming.

Actueel

Het college van burgemeester en wethouders maakte nieuwe afspraken met AM door de aangenomen motie ‘Woningdelen op het Deliterrein’ (zie agendapunt 11). Met de motie vroeg de gemeenteraad om de sociale koopwoningen in de woontoren te wijzigen naar sociale huurwoningen. De gemeenteraad ging op 26 juni 2019 akkoord met het collegevoorstel om een overeenkomst te sluiten met AM voor de duurzame ontwikkeling van 142 woningen (appartementen en eengezinswoningen), waarvan 50 sociale huurwoningen.

Bekijk het besluit (onder agendapunt 32).

Planning

 • Op 14 april 2016 stond het collegebesluit voor het vaststellen van de intentieovereenkomst ter informatie op de agenda van de commissie Ontwikkeling.
  Bekijk de intentieovereenkomst (onder agendapunt 1.2 van de ter kennisname meegezonden stukken).
 • Op 13 maart 2018 ging het college van burgemeester en wethouders akkoord met het stedenbouwkundig programma van eisen en met de anterieure overeenkomst en verkoop van het gemeentelijke deel aan AM.
  Bekijk de anterieure overeenkomst (onder agendapunt 6).
 • Op 17 mei 2018 stelde de raad het gewijzigde stedenbouwkundig programma van eisen vast. Hierin staan de kaders voor de ontwikkeling van de woningen.
  Bekijk het stedenbouwkundig programma van eisen (partiële herziening) (onder agendapunt 11).
 • Na het sluiten van de koopovereenkomst, volgt een wijziging van het bestemmingsplan. Hierop is inspraak mogelijk. Belanghebbenden worden tijdig geïnformeerd over de procedure rond de wijziging van het bestemmingsplan.
 • Verkeersbesluit door het college van burgemeester en wethouders.

Contact

Lees meer over het nieuwbouwproject Schoterkwartier op www.schoterkwartier.nl.

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer J. Koster. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.