Delftwijk

Delftwijk ligt in het uiterste noordwesten van Haarlem en telt 5.000 bewoners. De Rivierenbuurt uit de jaren ’30 van de vorige eeuw bestaat uit laagbouw. Flats en sociale huurwoningen domineren het noordelijk deel uit de jaren ’50. Begin 21e eeuw onderging de wijk een metamorfose door de sloop en nieuwbouw van huizen, uitbreiding van het winkelcentrum en aanleg van het Simon Vestdijkpark.

Buurten in Delftwijk

Haarlem in cijfers