Delftwijk

Delftwijk ligt in het uiterste noordwesten van Haarlem en telt 5.000 bewoners. De Rivierenbuurt uit de jaren ’30 van de vorige eeuw bestaat uit laagbouw. Flats en sociale huurwoningen domineren het noordelijk deel uit de jaren ’50. Begin 21e eeuw onderging de wijk een metamorfose door de sloop en nieuwbouw van huizen, uitbreiding van het winkelcentrum en aanleg van het Simon Vestdijkpark.

Buurten in Delftwijk

Delftwijk bestaat uit de buurten:

  • Schrijversbuurt
  • Van Schendelbuurt
  • Rivierenbuurt

Overzichtskaarten wijken en buurten Haarlem

Overzichtskaart wijken van Haarlem 2016
Overzichtskaart buurten van Haarlem 2016

Haarlem in cijfers

Haarlem in cijfers

Bij Haarlem in cijfers vindt u onder Gebiedsindeling de gegevens over de wijken en buurten.

Cijfers wijken en buurten