Delftlaan-Zuid en P.C. Boutensstraat

In de P.C. Boutensstraat moeten de riolering, wegverharding en lantaarnpalen worden vervangen. Naast dit groot onderhoud van de P.C. Boutensstraat worden ook de Delftlaan en de Victor van Vrieslandstraat opnieuw bestraat en worden de trottoirs vernieuwd. De nieuwe doorsteek tussen de Delftlaan en de P.C. Boutensstraat is al gemaakt.

Actueel

De renovatie van de woningen aan de P.C. Boutensstraat is klaar. Nu zijn het riool en de weg van de P.C. Boutensstraat en de Delftlaan aan de beurt voor groot onderhoud. In opdracht van de gemeente voert aannemer Van Gelder de werkzaamheden uit.

Vanaf 19 juni 2019 wordt gewerkt aan de laatste fase. Dit bestaat uit de nieuwe inrichting van de Victor van Vrieslandstraat en Delftlaan. De werkzaamheden aan het riool hebben tegengezeten, waardoor Van Gelder na de bouwvakantie terugkomt en de werkzaamheden in de Delftlaan afmaakt. Tijdens de bouwvakantie zijn alle materialen en borden opgeruimd, zodat de straat netjes en bereikbaar is. Van 13 augustus tot en met half september 2019 wordt de Delftlaan opnieuw ingericht.

Definitief ontwerp

De inspraakperiode liep van 27 september tot en met 9 november 2017. Ook werd er op maandag 16 oktober 2017 een inloopavond georganiseerd. Er zijn geen inspraakreacties binnengekomen. Het college van burgemeester en wethouders stelde op 19 december 2017 het definitief ontwerp (DO) vast.

De uitvoering van het project wordt nu voorbereid, het DO wordt verder uitgewerkt voor een technisch ontwerp.

Bekijk het DO (onder agendapunt 11).

Contact

Vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u stellen aan de heer M. Geertman, omgevingsmanager bij Van Gelder. U kunt hem bereiken via 06 30 23 74 79 of via mgeertman@vangelder.com.

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer G. Wesseling. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.