De Groene Mug

De gemeente Haarlem werkt aan een duurzame, groene en schone stad. De ambitie van Haarlem is om in 2030 klimaatneutraal te zijn en in 2040 aardgasvrij. Dat kan de gemeente niet alleen! Met de Groene Mug-campagne, die sinds 2009 loopt, prikkelt de gemeente Haarlemmers tot nadenken over klimaatverandering. De komende jaren voert de gemeente het duurzaamheidsprogramma versneld uit. Met een routekaart heeft de gemeente in kaart gebracht wat aardgasvrij in 2040 betekent.

De Groene Mug Bokaal

Routekaart (pdf, 1,9 MB)

De Groene Mug campagne

Om in 2030 klimaatneutraal en in 2040 aardgasvrij te zijn, moeten we duurzaam gaan wonen, leven en werken. Met de Groene Mug-campagne maakt de gemeente Haarlemmers hiervan bewust.

De gemeente werkt samen met partners in de stad. Met Kennemer Energie zorgt de gemeente voor collectieve zonnestroomdaken. Met de Stichting Huizenaanpak maakt de gemeente het Haarlemmers eenvoudiger hun huis te verduurzamen. Ook zijn verschillende wijkinitiatieven aangesloten en bereikt de gemeente zo Haarlemmers in de wijken. Haarlemmers wekken steeds meer zelf energie op en besparen slim. Via de social mediakanalen van de Groene Mug krijgt u hulp en tips waarmee u kunt besparen op energie en geld. 

Onderdelen van de Groene Mug-campagne:

  • De Groene Mug Bokaal: een jaarlijkse publieksprijs die de Groene Mug uitreikt aan een Haarlemse onderneming die zich sterk maakt voor een duurzame stad
  • Mugfest: een jaarlijks duurzaam festival
  • Groene Muggenteams die tijdens evenementen bezoekers stimuleren om afval in de afvalbak te gooien.

Meer informatie leest u op www.degroenemug.nl

Haarlem wordt steeds gasvrijer

Op de weg naar aardgasvrij wonen is het belangrijk om woningen energiezuiniger te maken. De gemeente informeert en activeert bewoners om woningen energiezuiniger te maken en te investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen. De gemeente Haarlem betrekt bewoners in een zeer vroeg stadium bij de energie-overgang zodat bewoners ook de tijd hebben aan de slag te gaan met energiebesparing.

Meer informatie over aardgasvrij wonen vindt u op www.haarlemgasvrijer.nl.

Wat de gemeente zelf doet

De gemeente stimuleert haar inwoners. Maar wat doet de gemeente eigenlijk zelf aan duurzaamheid? Best veel! De stadskantoren Zijlpoort en Raakspoort hebben een warmte/koude opslag en energiezuinige verlichting. Alle auto’s van de gemeente rijden op groen gas. Sinds 2005 koopt de gemeente 100 procent groene stroom in. Ook stelt de gemeente daken beschikbaar waarop energiecoöperaties zonnepanelen kunnen plaatsen en waarvan Haarlemmers zonnestroomdelen kunnen kopen. En de gemeente verduurzaamt de eigen panden.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de duurzame ontwikkelingen in de stad? Meld u zich dan aan voor de maandelijkse nieuwsbrief of voor de nieuwsberichten per e-mail.

Volg ook op de sociale mediakanalen om te zien met welke thema's in de stad de Groene Mug zich bezighoudt:

Contact

Heeft u een goede tip, een duurzaam idee, een leuk filmpje, een vraag of een opmerking? U kunt een e-mail sturen naar degroenemug@haarlem.nl of bellen naar 14 023. 

U kunt ook per post contact opnemen:
Gemeente Haarlem
Afdeling Economie, Cultuur, Duurzaamheid en Wonen
t.a.v. de Groene Mug
Postbus 511
2003 PB Haarlem