De Groene Mug

De gemeente Haarlem werkt aan een duurzame, groene en schone stad. De ambitie van Haarlem is om in 2040 aardgasvrij en in 2050 klimaatbestendig te zijn. Dat kan de gemeente niet alleen! Met de Groene Mug-campagne, die sinds 2009 loopt, prikkelt de gemeente Haarlemmers tot nadenken over klimaatverandering. De komende jaren voert de gemeente het duurzaamheidsprogramma versneld uit.

Gemakkelijk op de hoogte blijven van De Groene Mug? Meldt u zich dan aan voor de maandelijkse nieuwsbrief.

De Groene Mug campagne

Om in 2040 aardgasvrij te zijn, moeten we duurzaam gaan wonen, leven en werken. Met de Groene Mug-campagne maakt de gemeente Haarlemmers hiervan bewust.

De gemeente werkt samen met partners in de stad. Met Kennemer Energie zorgt de gemeente voor collectieve zonnestroomdaken. Met de Stichting Huizenaanpak maakt de gemeente het Haarlemmers eenvoudiger hun huis te verduurzamen. Ook zijn verschillende wijkinitiatieven aangesloten en bereikt de gemeente zo Haarlemmers in de wijken. Haarlemmers wekken steeds meer zelf energie op en besparen slim. Via de social mediakanalen van de Groene Mug krijgt u hulp en tips waarmee u kunt besparen op energie en geld. 

Onderdelen van de Groene Mug-campagne:

  • Mugfest: een jaarlijks duurzaam festival.
  • Groene Muggenteams die tijdens evenementen bezoekers stimuleren om afval in de afvalbak te gooien.

Haarlem wordt steeds gasvrijer

Op de weg naar aardgasvrij wonen is het belangrijk om woningen energiezuiniger te maken. De gemeente informeert en activeert bewoners om woningen energiezuiniger te maken en te investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen. De gemeente Haarlem betrekt bewoners in een zeer vroeg stadium bij de energie-overgang zodat bewoners ook de tijd hebben aan de slag te gaan met energiebesparing.

Meer informatie over aardgasvrij wonen vindt u op www.haarlemgasvrijer.nl.

Het Duurzaamheidsloket

Het Duurzaamheidsloket is een samenwerking tussen de gemeente Haarlem en verschillende duurzame initatieven. De medewerkers van het loket beantwoorden duurzame vragen over bijvoorbeeld energie besparen, duurzaam verbouwen, bewonersinitiatieven en financiering. Ze kunnen ook doorverwijzen of koppelen aan een partner uit het netwerk van de Groene Mug.

Wonen en verbouwen (pdf, 2 MB)
Geld en Subsidie (pdf)
Buurt (pdf)
Bedrijven (pdf)

Vrijdagmiddag in het Kweekcafé

Het Duurzaamheidsloket is iedere vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur geopend in het Kweekcafé (Kleverlaan 9). Het Kweekcafé bevindt zich achter het witte gebouw van het NME.

Festivalmaatjes

De gemeente Haarlem zet zich in voor duurzame evenementen. In het Haarlems Klimaatakkoord is afgesproken dat evenementenorganisatoren naar een duurzame oplossing kijken voor plastic wegwerpbekers. Daarom heeft de gemeente Haarlem een eigen voorraad herbruikbare bekers ingekocht: Festivalmaatjes.

Organisatoren van evenementen, maar ook sportclubs, horeca, scholen en organisatoren van buurtfeesten kunnen de Festivalmaatjes vanaf het evenementenseizoen 2019 tegen gereduceerd tarief huren via de tussenpartij Greencups. Het inzetten van Festivalmaatjes is een van de duurzame alternatieven voor de plastic wegwerpbekers.

  • Communicatie naar bezoekers
    Het is verplicht om kenbaar te maken dat u als organisator Festivalmaatjes op uw evenement gebruikt. Dit kan voorafgaand en tijdens het evenement. Het is belangrijk dat de bezoeker weet hoe het statiegeldsysteem op het evenement werkt. Om te helpen bij de communicatie kunt u bij de huur van de Festivalmaatjes gebruikmaken van online en offline communicatiemiddelen, zoals banieren en online banners.
  • Gebruikshandleiding (pdf)
  • Veelgestelde vragen (pdf)
  • Toolkit voor organisatoren

Wat de gemeente zelf doet

De gemeente stimuleert haar inwoners. Maar wat doet de gemeente eigenlijk zelf aan duurzaamheid? Best veel! De stadskantoren Zijlpoort en Raakspoort hebben een warmte/koude opslag en energiezuinige verlichting. Alle auto’s van de gemeente rijden op groen gas. Sinds 2005 koopt de gemeente 100 procent groene stroom in. Ook stelt de gemeente daken beschikbaar waarop energiecoöperaties zonnepanelen kunnen plaatsen en waarvan Haarlemmers zonnestroomdelen kunnen kopen. En de gemeente verduurzaamt de eigen panden.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de duurzame ontwikkelingen in de stad? Meldt u zich dan aan voor de maandelijkse nieuwsbrief of voor de nieuwsberichten per e-mail.

Volg ook de sociale mediakanalen om te zien met welke thema's in de stad de Groene Mug zich bezighoudt:

Contact

Heeft u een goede tip, een duurzaam idee, een leuk filmpje, een vraag of een opmerking? U kunt een e-mail sturen naar degroenemug@haarlem.nl of bellen naar 14 023. 

U kunt ook per post contact opnemen:
Gemeente Haarlem
Afdeling Economie, Cultuur, Duurzaamheid en Wonen
t.a.v. de Groene Mug
Postbus 511
2003 PB Haarlem