De Blauwe Wetering herontwikkeling

Veduta Vastgoed BV wil het kantorencomplex de Blauwe Wetering aan de Richard Holkade herontwikkelen tot een woonlocatie met 430 kleine appartementen. Het bestaande gebouw wordt voor een deel gesloopt en aangevuld met nieuwbouw. In het midden van het complex is een woontoren gepland.

Actueel

Het plan voor de Blauwe Wetering gaat een volgende fase in. Het stedenbouwkundig plan is gepresenteerd, mensen hebben hier op in kunnen spreken en de gemeenteraad heeft het plan vastgesteld. Op basis van deze randvoorwaarden kan de langverwachte ontwikkeling ingevuld worden van de Blauwe Wetering aan de Richard Holkade 10.

Vervolgprocedure

Voor de ontwikkelaar kan gaan bouwen, moet een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt en de ontwikkelaar moet een vergunning aanvragen om te mogen bouwen. Dit heet een omgevingsvergunning. De gemeenteraad heeft op 28 maart ingestemd met de zogenoemde coördinatieregeling.

De coördinatieregeling heeft twee voordelen.

  • Het levert tijdwinst op. Je doorloopt 1 procedure, met 1 mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de plannen bij de Raad van State. De Raad van State heeft 6 maanden de tijd om tot een beslissing te komen.
  • Door het nieuwe bestemmingsplan en het bouwplan samen te presenteren is de samenhang tussen de besluiten beter zichtbaar. Een abstract bestemmingplan wordt direct zichtbaar in het bouwplan. En belanghebbenden hoeven zich op maar één procedure te richten.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een ontwerp bestemmingsplan. Als het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning klaar zijn voor inspraak worden belanghebbenden over het inspraaktraject geïnformeerd.

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is mevrouw B. Verburg . Voor vragen kunt u contact met haar opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.

Achtergrond

De gemeente heeft regels op papier gezet waar de projectontwikkelaar zich aan moet houden bij de bouw. Bijvoorbeeld over hoe hoog het gebouw mag worden. Dit zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Van 26 april 2018 tot 7 juni 2018 hebben deze randvoorwaarden ter inzage gelegen. 11 mensen hebben (soms ook namens meerdere personen) een inspraakreactie gegeven. Alle inspraakreacties zijn verwerkt in een inspraaknotitie.